xs
xsm
sm
md
lg

ชม “ประตูไม้แกะสลัก” วัดสุทัศนฯ ฝีพระหัตถ์ ร.๒ วธ.นำจัดแสดงพร้อมโบราณวัตถุที่ “ญี่ปุ่น” เชื่อมสัมพันธ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


วธ. นำบานประตูไม้แกะสลักพระวิหารวัดสุทัศนฯ ฝีมือพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พร้อมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 130 ชิ้น จัดนิทรรศการไทย - ญี่ปุ่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู เชื่อมสัมพันทางการทูตครบ 130 ปี

วันนี้ (10 เม.ย.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เดินทางมาประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในโอกาสครบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น เรื่อง Thailand:Brilliant Land of the Buddha ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกุโอกะ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู เข้าร่วม

นายวีระ กล่าวเปิดงานว่า ประเทศไทยและญี่ปุ่น มีการติดต่อกันมากว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัยอยุธยา และได้เริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ เมื่อ 130 ปีมาแล้ว โดยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งล้วนมีรากฐานมาจากพระราชไมตรีอันใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์ญี่ปุ่น และพระราชวงศ์ไทย พระราชวงศ์ทั้งสองได้แลกเปลี่ยน การเยี่ยมเยือนกันอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น มีความคล้ายกันหลายประการ เช่น การนับถือศาสนาพุทธ และการมีพื้นฐานการดำรงชีวิตมาจากสังคมเกษตรกรรม เป็นต้น

“ในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ โดยกรมศิลปากร วธ. ประเทศไทยให้ยืมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ทุกสมัยของประเทศไทย จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 17แห่งและหอสมุดแห่งชาติจำนวน 116 รายการ 130 ชิ้น บางชิ้นไม่เคยอนุญาตให้นำออกไปจัดแสดงนอกประเทศ อาทิ บานประตูไม้แก้สลักพระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งเป็นงานฝีมือพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงจำหลักนำไว้เป็นปฐมรักษ์ แสดงความเอกของฝีมือไทย โดยบานประตูไม้แกะสลักได้รับทุนสนับสนุนด้านการอนุรักษ์จากมูลนิธิซูมิโตโม ประเทศญี่ปุ่น” นายวีระ กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีการนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญไปจัดแสดงอีกจำนวนมาก อาทิ พระพุทธรูปหินทราย ศิลปะอินเดีย แบบสารนาถ พุทธศตวรรษที่ 11 พบที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี, พระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ สำริด ยุคสมัยอินเดีย พุทธศตวรรษที่ 14 - 16 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงได้มาจากเมืองนครราชสีมา พระโพธิสัตว์หิน ศิลปะศรีวิชัย พบที่ อ.เมืองไชยา จ.สุราษฎร์ธานี พระบฎ ผ้า สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 - 25 ตะลุ่มทรงดอกบัวเงิน สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 - 25 ดาบอาญาสิทธิ์เงิน กะไหล่ทองโลหะผสม สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ พระราชทานแก่เจ้าบดินทรเดชา (สิงห์) ซึ่งเป็นต้นตระกูลสิงหเสนี รวมถึงเหรียญเงินตราธรรมจักร ยุคสมัยทวารดี พบที่ ต.พระประโทน จ.นครปฐม เป็นต้น

นายวีระ กล่าวต่ออีกว่า นิทรรศการดังกล่าว จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู ระหว่างวันที่ 11 เมษายน ถึง 4 มิถุนายน 2560 และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม ถึง 27 สิงหาคม 2560 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และเป็นการแลกเปลี่ยนวิทยากรและวัฒนธรรมตามบันทึกความเข้าใจระหว่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู กับกรมศิลปากร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และการจัดแสดงนิทรรศการของทั้งสองประเทศ ที่สำคัญ เพื่อให้ชาวญี่ปุ่น ได้รับชมเอกลักษณ์และความงดงามของศิลปกรรมไทย และยังเป็นการสานความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้มั่นคงต่อไป

กำลังโหลดความคิดเห็น...