xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน เสนอ รมว.สธ.ติดจีพีเอสรถฉุกเฉินทุกคัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน ยื่น 5 ข้อเสนอ รมว.สธ. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ติดตั้งระบบ GPS รถปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับ กำหนดโครงสร้างอัตรากำลังนักปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์

วันนี้ (31 มี.ค.) ที่ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี ในพิธีปิดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 11 หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน รวมใจเพื่อคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทยสู่เวทีโลก” จัดโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.- 31 มี.ค. 2560 โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน ภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินได้ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย “การพัฒนาคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทย” ต่อ รมว.สาธารณสุข 5 ประเด็น คือ

1. ขอให้สร้างการมีส่วนร่วมและตระหนักรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ได้รับบริการที่เป็นธรรมใน “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่”

2. ขอให้สนับสนุนให้หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และกำหนดให้มีการติดตั้งระบบ GPS ในรถปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับเพื่อคุ้มครองทุกชีวิตไปถึงที่หมายอย่างปอลดภัยและทันท่วงที

3. ขอให้กำหนดโครงสร้างอัตรากำลังของนักปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นตำแหน่งที่มั่นคงในระบบกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมให้ตั้งสมาพันธ์ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับ เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิในระหว่างปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

4. ขอให้พัฒนาระบบบริการในห้องฉุกเฉินทุกมิติเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ลดความรุนแรงของอาการ ลดการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยและคำนึงถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

และ 5. ขอให้มีการจัดตั้งกรอบโครงสร้างอัตรากำลังกลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัยในสำนักสาธารณสุขจังหวัด เพื่อตอบสนองนโยบายและควบคุมกำกับติดตามงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
กำลังโหลดความคิดเห็น...