xs
sm
md
lg

ศน.-พศ. เตรียมหารือเชิญชวนคนไทยเข้าวัด "วันพระ"

เผยแพร่:

ศน.เล็งหารือ พศ. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดใกล้บ้าน ในวันพระ เพื่อสืบทอดพุทธศาสนา สร้างความปรองดอง

วันนี้ (20 มี.ค.) ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยกรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดกิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม ผู้บริหาร วธ. และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ได้เชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ฟังธรรมร่วมกับชาวบ้านและชุมชนรอบวัด ผ่านหลัก “บวร”บ้าน วัด โรงเรียน มาเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เพื่อให้คนในชาติได้ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา เกิดความปรองดองสมานฉันท์ สังคมเกิดความสงบสุข

“ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รู้หลักธรรมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติแล้ว ยังได้รับประโยชน์จากการฟังพระเทศน์ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องสัจธรรมการพัฒนาชีวิต ให้คนมีสติ สมาธิ และปัญญา ดังนั้น ผมได้มอบหมายให้ ศน. ทำการสำรวจวัดทั่วประเทศ เพื่อประเมินโครงการดังกล่าว ขณะเดียวกันให้หาแนวทางประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนให้เข้าวัดใกล้บ้านในวันพระมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่าขอให้เข้าวัดด้วยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ” พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าว

ด้าน นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดี ศน. กล่าวว่า ทาง ศน. จะหารือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เพื่อหาแนวทางผลักดันให้โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะสู่การปฏิบัติทั่วประเทศ ผ่านที่ประชุมมหาเถรมาคม (มส.) เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพระกว้างขวางขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...