xs
xsm
sm
md
lg

รมว.สธ.ลงนามประกาศ 2 ฉบับ “ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน” จ่อประกาศลงราชกิจจาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


รมว.สธ. ลงนามประกาศ 2 ฉบับ กำหนดประเภทผู้ป่วยฉุกเฉิน และประกาศหลักเกณฑ์การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและการส่งต่อ จ่อประกาศลงราชกิจจาฯ ลุ้นประกาศค่าใช้จ่ายเข้า ครม. ทัน 21 มี.ค. หรือไม่

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ พ.ร.บ. สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” เพื่อแก้ปัญหา รพ.เอกชนเรียกเก็บเงินผู้ป่วย ว่า ตนได้ลงนามในประกาศ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา 2 ฉบับ คือ 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน และ 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น ซึ่ง 2 ฉบับดังกล่าวจะบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ส่วนฉบับที่ 3 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต จะต้องนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา เนื่องจากต้องเป็นมติ ครม. เพื่อให้สามกองทุนสุขภาพภาครัฐ ทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) กองทุนประกันสังคม และ กองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ได้รับทราบ เนื่องจากอัตราค่าใช้จ่ายต้องให้แต่ละกองทุนเป็นผู้จ่าย แต่จะมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นเหมือนเคลียริ่งเฮาส์ในการดำเนินการ ทั้งนี้ ยังไม่ทราบว่า ประกาศฉบับที่ 3 จะทันการประชุม ครม. ในวันที่ 21 มี.ค. หรือไม่ แต่เชื่อว่าทั้งหมดจะพร้อมประกาศใช้ได้ทันเดือนเมษายน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีอัตราอุบัติเหตุสูง
กำลังโหลดความคิดเห็น...