xs
xsm
sm
md
lg

“พระองค์โสม” เสด็จเป็นประธานการประชุมใหญ่ฯ สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 19 มีนาคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
จะเสด็จเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

ในปีนี้ ทางสมาคมฯ จะทูลถวายเข็มนักเรียนเก่าดีเด่น แด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นแบบอย่างนักกฎหมายและนักการทูตที่ดี ทรงสนพระทัยในการช่วยปฏิรูปกฎหมายให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติ โดยเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC ได้ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แด่ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยพระองค์จะทรงเข้าไปมีบทบาท ในการช่วยส่งเสริมและปฏิรูประบบยุติธรรมให้มีความก้าวหน้า

ในปีนี้ ยังมีบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่จะเข้ารับประทานเข็มนักเรียนเก่าดีเด่นจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อีกหลายท่าน อาทิ พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์/ ผศ. อัญมณี บูรณกานนท์ นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย/หม่อมราชวงศ์ รุจีสมร สุขสวัสดิ์ บุคคลตัวอย่างสาขาวิชาอาชีพครู ผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู
นางชูวงศ์ ฉายะจินดา ศิลปินแห่งชาติ นางสาวสุกัญญา จันทรเสน ผู้จัดการโรงเรียนราชินีบน นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์ นักออกแบบ ตัดเย็บเสื้อที่มีชื่อเสียงระดับประเทศยาวนานกว่า 35 ปี
ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ รุ่นที่ 33
หม่อมราชวงศ์ จิยากร เสสะเวช ผู้ได้รับรางวัล สตรีไทยดีเด่น นางเพชรพริ้ง สารสิน ผู้ชำนาญการด้านการอบรมบุคลิกภาพ มารยาท สังคมไทย
นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นต้น

ทั้งนี้ จะเปิดให้สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ ร่วมลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. และจะเริ่มประชุมใหญ่สามัญประจำปี เวลา 9.45 น. เสร็จสิ้นการประชุม ขอเรียนเชิญผู้ร่วมงานเฝ้ารอรับเสด็จฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนเวลา 11.00 น.

สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ของโรงเรียนราชินีและราชินีบน ที่สนใจ เข้าร่วมงาน สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ สมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ โทร. 02 6220018 เวลา 9.00 - 16.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
กำลังโหลดความคิดเห็น...