xs
xsm
sm
md
lg

“หมอสมชาย” ผอ.รพ.ตากใบ คว้าแพทย์ดีเด่นชนบทศิริราชคนที่ 43 อยู่พื้นที่เสี่ยงภัยร่วม 30 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“หมอสมชาย” ผอ.รพ.ตากใบ คว้ารางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของศิริราช คนที่ 43 เผย ยึดหลักเข้าถึง เข้าใจ ร่วมพัฒนา ตามพระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ ทั้งการบริหารและการรักษา ดูแลประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยมาเกือบ 30 ปี

วันนี้ (8 มี.ค.) ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าว “ประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2559” ว่า คณะกรรมการได้คัดเลือกให้ นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 โดย นพ.สมชาย เป็นผู้มีความสามารถ เป็นผู้นำการพัฒนา การบริหารองค์กร พัฒนาการให้บริการ ทั้งในองค์กร และชุมชน สานต่อระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่มีข้อจำกัดหลากหลายและอยู่พื้นที่เสี่ยง ก็สามารถรับการบริการและปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงนำทีมผู้ให้บริการจนมีความพร้อมและมั่นใจในการดูแลประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็นแบบอย่างอันดีแก่โรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ และต่อบริการสุขภาพชุมชนอย่างแท้จริง เป็นกำลังสำคัญของประเทศไทย ที่มีแพทย์ผู้เสียสละความสุขเพื่อส่วนรวมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่านับถือยกย่องและเป็นคุณธรรมสำคัญของคนดี

นพ.สมุทร จงวิศาล ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2559 กล่าวว่า ในปี 2559 มีการเสนอชื่อแพทย์ดีเด่นในชนบทจำนวน 10 ราย หลังจากคณะกรรมการได้พิจารณา สัมภาษณ์ ตรวจเยี่ยมผลงานและโรงพยาบาล จึงได้ตัดสินให้ นพ.สมชาย ได้รับคัดเลือก เป็นแพทย์ดีเด่นในชนบทคนที่ 43 ประจำปี 2559 โดยเป็นแพคทริกเกอร์เติบโตศึกษาและกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเป็นทั้งแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบมาเกือบ 30 ปี เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนับสนุนให้คนในชุมชนรักสุขภาพและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะในการให้บริการเป็นตัวอย่างที่ดียิ่งให้แพทย์ที่จบใหม่เห็นคุณค่า ต้องการทำงานในโรงพยาบาลชุมชนและเรียนรู้ถึงความสุขของชีวิตแพทย์ในชนบททำการกระแสโลกยุคดิจิทัล สำหรับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทจะได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจำนวน 200,000 บาท จาก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 บาท และ บริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 200,000 บาท

ด้าน นพ.สมชาย กล่าวว่า ตนได้น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “เข้าถึง เข้าใจ ร่วมพัฒนา” เพราะถ้าเข้าใจอย่างเดียวแต่ไม่เข้าถึง ก็อาจเป็นการเข้าใจผิดได้ ดังนั้น ตนจึงยึดหลักนี้มาตลอดการทำงาน ทั้งแง่การบริหารและการรักษา ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนก็จะเกิดการพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการใน รพ. ก็ต้องมีความสมดุล ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคน เนื่องจากใน รพ. จะมีเจ้าหน้าที่ บุคลากร ซึ่งเป็นชาวมุสลิม 80% เป็นชาวพุทธ 20% การบริหารจัดการจึงต้องมีความสมดุล และต้องสร้างบรรยากาศที่ดี ให้บุคลากรมีอิสระทางความคิดในการทำงาน ส่วนการอยู่ในพื้นที่จำเพาะเช่นนี้ ยอมรับว่า มีความหวาดกลัวบ้าง แต่คิดว่าด้านสาธารณสุขไม่ใช่เป้าหมาย ที่กลัวคือ ลูกหลงมากกว่า ก็ต้องพยายามอย่าไปอยู่ในจุดเสี่ยง แต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไร อยู่ในพื้นที่ รักษา ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในการทำงานถือว่ามีความสุขดี และไม่คิดย้ายไปไหน แม้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขมาชวน ก็ปฎิเสธ เพราะยังต้องการอยู่ที่นี่ต่อไป

ทั้งนี้ นพ.สมชาย จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และยังจบนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มสธ. นอกจากนี้ยังเป็นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน (คลินิก) และเวชศาสตร์ครอบครัว ของแพทยสภา ทั้งนี้ เคยเป็นแพทย์ประจำ รพ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เป็นผอ.รพ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด และต่อมาปี 2531 ได้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส จนกระทั่งปัจจุบัน

กำลังโหลดความคิดเห็น...