xs
xsm
sm
md
lg

“ดีเจพี่ฉอด” คว้าสื่อสตรีดีเด่น ปลัดแรงงานย้ำ “ผู้หญิง” กำลังหลักภาคอุตฯ-บริการ ขับเคลื่อนรายได้ประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ปลัดแรงงาน ชี้ “ผู้หญิง” เป็นแรงงานหลักด้านอุตสาหกรรม เป็นหัวใจภาคบริการ ช่วยขับเคลื่อนรายได้และเศรษฐกิจประเทศ แนะ “แรงงานสตรียุคใหม่” ต้องปรับตัว พัฒนาตัวเองให้เท่าทันโลกและเทคโนโลยี พร้อมประกาศ 27 สตรีทำงานดีเด่น เข้ารับประทานโล่รางวัล “พระองค์เจ้าโสมสวลี” เผย “ดีเจพี่ฉอด” คว้าสาขาสื่อมวลชนสตรีดีเด่น “รื่นวดี” อธิบดีกรมบังคับคดีสาขาสตรีนักบริหาร

วันนี้ (8 มี.ค.) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กทม. ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ว่า ปัจจุบันสตรีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแวดวงการประกอบการ ซึ่งมีการส่งออกสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญ อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม และแปรรูปอาหาร เป็นต้น ล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานหญิงอย่างเข้มข้น ขณะที่งานภาคบริการที่มีรายได้หลักของประเทศไทย ยังมีความโดดเด่นและมีผู้หญิงเป็นหัวใจสำคัญเช่นเดียวกัน ผู้หญิงล้วนมีบทบาทในทุกพื้นที่ของสังคมในการนำพาเศรษฐกิจให้ประสบความสำเร็จทั้งสิ้น ในการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ผู้หญิงยุคใหม่จึงต้องไม่หยุดนิ่ง และพร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและก้าวไปด้วยกันเพื่อให้ทันโลกเทคโนโลยี

ด้าน นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า งานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรียุคใหม่ ร่วมใจก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0” กิจกรรมหลักของงาน คือ พิธีประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ซึ่งในปีนี้มีสตรีเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 116 คน โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ รวม 8 ประเภท รวม 27 รางวัล โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2560

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล อาทิ สาขาสื่อมวลชนสตรีดีเด่น คือ นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา หรือ พี่ฉอด จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) สาขาศิลปินสตรีดีเด่น คือ น.ส.สุริวิภา กุลตังวัฒนา หรือ พี่หนูแหม่ม นักแสดง พิธีกร สาขาสตรีนักบริหารดีเด่น คือ น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี สาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น คือ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

กำลังโหลดความคิดเห็น...