xs
xsm
sm
md
lg

สบส.เร่งตรวจคุณภาพ รพ.รัฐทุกสังกัด ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สบส. เร่งตรวจคุณภาพ รพ.รัฐทุกสังกัด รวมกว่า 1,000 แห่ง ต้องได้มาตรฐาน 3 เรื่อง เพิ่มการคุ้มครองประชาชน ส่วน รพ.เอกชน ชูจุดแข็งเป็นธุรกิจบริการสุขภาพคู่การท่องเที่ยว สร้างรายได้เข้าประเทศมากขึ้น

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า พ.ร.บ. สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 นอกจากบังคับใช้กับสถานพยาบาลเอกชนแล้ว ยังมีการเพิ่มบทบัญญัติให้สถานพยาบาลทุกแห่ง ทั้งสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สภากาชาดไทย ไม่ต้องขออนุญาตเปิดโรงพยาบาลตามกฎหมาย แต่จะต้องได้เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาล ซึ่งจะส่งผลให้สถานพยาบาลทุกแห่งของไทยมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่ง สบส. ได้จัดประชุมชี้แจงโรงพยาบาลทั่วประเทศไปแล้ว

“สบส. จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภคทั้งไทยและต่างชาติ ทำการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานบริการของโรงพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดทั่วประเทศ และเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และไว้วางใจของผู้ใช้บริการทุกระดับ โดยโรงพยาบาลภาครัฐทั้งหมด รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกว่า 1,000 แห่ง จะส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนไทยเป็นหลัก ส่วนโรงพยาบาลเอกชนที่มี 345 แห่ง จะส่งเสริมสนับสนุนจุดแข็งให้เป็นธุรกิจบริการสุขภาพชาวต่างชาติผูกติดกับการท่องเที่ยว เช่น บริการตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาล สร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น” นพ.วิศิษฎ์ กล่าว

นพ.วิศิษฎ์ กล่าวว่า สำหรับมาตรฐานของสถานพยาบาลที่ สบส. จะให้การรับรองส่งเสริมมี 3 เรื่อง คือ 1. ด้านเครื่องมือแพทย์ จะต้องมีระบบตรวจสอบประสิทธิภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สบส. ได้มอบหมายให้กองวิศวกรรมการแพทย์ดูแลมาตรฐานนี้ 2. มาตรฐานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล เช่น ห้องแยกโรคดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้ออันตราย ห้องเอกซเรย์ซึ่งต้องมีการออกแบบพิเศษ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในความดูแลของกองแบบแผน และ 3. มาตรฐานด้านสุขศึกษา มอบให้กองสุขศึกษาดูแล เพื่อรับรองระบบการให้ความรู้เรื่องโรคให้ผู้ป่วยและญาติ มีความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถดูแลสุขภาพตัวเองหลังจากหายป่วยได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาแทรกซ้อน หรือไม่ป่วยซ้ำอีก โดยมาตรฐานทั้ง 3 เรื่องนี้ ได้ร่วมมือบูรณาการกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือ สรพ. ซึ่งส่งเสริมคุณภาพความปลอดภัยบริการ การลดความเสี่ยงอันตรายแก่ผู้ป่วย ส่งเสริมพัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัด ให้ผ่านมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น เอชเอ (HA) หรือ เจซีไอ (JCI)
กำลังโหลดความคิดเห็น...