xs
xsm
sm
md
lg

ปั้น “นายทะเบียนสื่อรัก” ให้ความรู้คู่สมรส กิน “โฟลิก” ก่อนท้อง ลดลูกพิการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สสส. ย้ำ สาวๆ ต้องกิน “โฟลิก” ก่อนท้อง 3 เดือน ช่วยลดภาวะลูกพิการแต่กำเนิดได้ เร่งจับมือกรมการปกครอง - กทม.- สมาคมเพื่อเด็กพิการฯ หนุน “นายทะเบียน” เป็นนายทะเบียนสื่อรัก ให้ความรู้คู่สมรมต้องกินวิตามินโฟลิก ป้องกันลูกพิการได้

วันนี้ (9 ก.พ.) ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร แถลงข่าว “ชวนคู่รัก...กินวิตามินโฟลิกก่อนท้อง ป้องกันลูกพิการ”

ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ หัวหน้าโครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย สสส. และนายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด กล่าวว่า แต่ละปีมีเด็กพิการแต่กำเนิดประมาณ 30,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่สะสมมากขึ้นทุกปี การป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิดสามารถทำได้ ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ปรับนิสัยการรับประทานอาหารโดยรับผักใบเขียวที่มีโฟเลตสูงให้ได้อย่างน้อย 0.4 มิลลิกรัมต่อวัน หรือกินวิตามินโฟลิกในรูปแบบเม็ด โดยหญิงวัยเจริญพันธุ์ควรทานสัปดาห์ละ 1 เม็ด ส่วนหญิงที่ต้องการจะมีลูกต้องกินก่อนตั้งท้อง 3 เดือน ต่อเนื่องจนถึง 3 เดือนแรกของการตั้งท้อง จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความพิการ ได้แก่ หลอดประสาทไม่ปิด ปากแหว่งเพดานโหว่ ความผิดปกติของแขนขา หัวใจพิการแต่กำเนิด ระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ ไม่มีรูทวารหนัก และกลุ่มอาการดาวน์

“ยังมีความเข้าใจที่ผิดว่าเมื่อตั้งครรภ์ถึงจะรับประทานวิตามินโฟลิก แต่ในความเป็นจริงแล้วต้องกินก่อนท้อง เพราะวิตามินโฟลิกช่วยการสร้างและแบ่งเซลล์ในตัวอ่อนให้สมบูรณ์ตั้งแต่หลังปฏิสนธิภายใน 28 วัน จึงต้องกินก่อนท้อง ซึ่งวิตามินนี้ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปราคาเม็ดละไม่เกิน 1 บาท ขนาด 5 มิลลิกรัม และขณะนี้มี 85 ประเทศทั่วโลกที่เห็นความสำคัญของการป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิดจึงผสมโฟลิกในอาหารและออกเป็นกฎหมาย” ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ กล่าว

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ปัจจุบันอายุของคู่สมรสที่มาจดทะเบียนมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเจนวายที่เกิดระหว่างปี 2525 - 2548 ที่ผู้ชายแต่งงานอายุเฉลี่ย 29 ปี ส่วนผู้หญิงอยู่ที่อายุ 28 ปี ซึ่งการแต่งงานช้าลง และการมีบุตรในอายุมากขึ้น ทำให้เพิ่มโอกาสความเสี่ยงทางสุขภาพ โดยเฉพาะหากมีลูกอายุ 35 ปีขึ้นไป จะเสี่ยงต่ออาการดาวน์ 2 - 3 เท่า การทำงานของ สสส. เน้นการป้องกันก่อนรักษา จึงจัดทำชุดความรู้และพัฒนาให้เกิดพื้นที่ต้นแบบ 22 จังหวัด โดยหน่วยบริการสุขภาพให้ความรู้เรื่องการป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยวิตามินโฟลิกแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มารับบริการสุขภาพและให้ความรู้ในสถานศึกษา พร้อมกับทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมการกินอาหารและผักใบเขียวที่มีโฟเลตสูง และร่วมกับกรมการปกครองและกรุงเทพมหานครให้คำแนะนำหญิงที่มาจดทะเบียนสมรสที่ต้องการจะมีบุตรเพื่อป้องกันความพิการแต่กำเนิด

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า ปี 2559 มีคู่สมรสที่มาจดทะเบียนสมรสทั้งสิ้น 307,746 คู่ เฉพาะวันวาเลนไทน์มีคู่สมรสที่มาจดทะเบียนในเขต กทม.สูงถึง 3,486 คู่ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของคู่ที่มาจดทะเบียนสมรสมีอายุมากขึ้นและอัตราการมีลูกลดลง โดยเฉลี่ยไม่ถึง 2 คน โจทย์สำคัญคือ ทำอย่างไรจะได้ประชากรที่แม้เกิดน้อยแต่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความพิการแต่กำเนิดจะช่วยประหยัดรายจ่ายของประเทศถึง 1,000 ล้านบาทต่อปี กรมฯ จึงร่วมมือกับสสส. กทม. และสมาคมเพื่อเด็กพิการฯ ด้วยการสนับสนุนให้นายทะเบียนทั่วประเทศให้ความรู้เรื่องวิตามินโฟลิกแก่คู่สมรสที่มาจดทะเบียนเพื่อลดความเสี่ยงทารกพิการแต่กำเนิด โดย สสส. สนับสนุนสื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทะเบียนและคู่สมรส รวมถึงการสื่อสารความรู้แก่แกนนำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารความรู้ในการป้องกันความพิการแต่กำเนิดให้กับคนในชุมชนต่อไป ซึ่งถือเป็นการเปิดพื้นที่อำเภอให้เป็นหน่วยบริการเพื่อสังคม

น.ส.เบญจวรรณ เกตุเนตร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. กล่าวว่า วันที่ 14 ก.พ. นี้ ถือเป็นวันแห่งความรักที่มีคู่รักมาจดทะเบียนสมรสมากที่สุด ซึ่งผู้บริหาร กทม. มีนโยบายให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตทั้ง 50 แห่ง ให้ความร่วมมือกับ สสส. ในการสื่อความรู้เรื่องการป้องกันความพิการแต่กำเนิดให้กับคู่สมรสทุกคู่ จึงเป็นเสมือนนายทะเบียนสื่อรัก สื่อความรู้ให้กับคู่สมรส รวมทั้งการสื่อสารตรงกับ กรรมการชุมชนเพื่อให้ความรู้กับคู่รักที่ไม่ได้มาจดทะเบียนสมรสและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปี 2558 หญิงเจริญพันธุ์อายุระหว่าง 15 - 49 ปี มีทั้งหมด 18 ล้านคน ในจำนวนนี้ 5 ล้านคน จดทะเบียนสมรส และอีก 5 ล้านคน ไม่จดทะเบียนสมรส ซึ่งกลุ่มคนที่จดทะเบียนสมรสถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้ความรู้ เพราะเป็นกลุ่มที่ต้องการวางแผนจะมีลูก ทั้งนี้ การดูแลสุขภาพในหญิงที่ต้องการจะมีลูกพื้นฐานควรทานผักผลไม้อย่างน้อย 4 ขีดต่อวัน หรือเสริมวิตามินโฟลิกและธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันความพิการแต่กำเนิดและธาตุเหล็กยังส่งผลต่อไอคิวของเด็ก
กำลังโหลดความคิดเห็น...