xs
xsm
sm
md
lg

วาเลนไทน์นี้รู้กัน! ใครได้ “แคนดิเดต” เลขาฯ สปสช.ก่อนเสนอบอร์ดตัดสิน 6 มี.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“หมอชูศักดิ์” ไม่ขาดคุณสมบัติชิงเลขาฯ สปสช. รวมผู้สมัครคุณสมบัติผ่าน 9 ราย คกก.สรรหาเตรียมคัดเลือกแคนดิเดต เหลือ 3 ราย วันที่ 14 ก.พ. ก่อนเสนอบอร์ด สปสช. 6 มี.ค.

ความคืบหน้าการสรรหาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) แทน นพ.วินัย สวัสดิวร ที่หมดวาระเมื่อ พ.ค. 2559 ซึ่งที่ผ่านมามีความยืดเยื้อ โดยการสรรหาในครั้งแรกบอร์ด สปสช. มีมติไม่รับรอง นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อดีตรองเลขาธิการ สปสช. เป็นเลขาฯ คนใหม่ จนต้องมีการสรรหาใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะให้ได้เลขาฯใหม่ ในเดือน มี.ค. นี้

ล่าสุด วันนี้ (6 ก.พ.) ในการประชุมบอร์ด สปสช. ซึ่งมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุม มีวาระพิจารณาความก้าวหน้าการสรรหาเลขาธิการ สปสช. โดย นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบตามคณะกรรมการสรรหา ที่มี รศ.ทัศนา บุญทอง กรรมการสรรหาเลขาธิการ สปสช. กล่าวรายงาน ว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความตามมาตรา 32(12) พบว่า มีผู้สมัครที่มีลักษณะต้องห้าม 3 คน คือ 1. นพ.อิทธิพล สูงแข็งสาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข เนื่องจากเป็นผู้มีอำนาจจัดการในนิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ สปสช. 2. นพ.ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ อดีตผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารในนิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ สปสช. และ 3. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องจากดำรงตำแหน่งผู้บริหารในนิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ สปสช.

ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นอีกว่า เว้นแต่สัญญาหรือข้อตกลงจะสิ้นสุดเกิน 1 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สปสช. หรือพ้นจากตำแหน่งเกิน 1 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สปสช. ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาแล้วว่า จากการกำหนดให้มีการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาฯ ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ซึ่งจากวันเวลาดังกล่าว จะพบว่า นพ.ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ ไม่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากหากพิจารณาตามวันได้รับแต่งตั้งรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี คือ ช่วงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ซึ่งหมายถึงพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกินกว่า 1 ปี ดังนั้น จึงไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาจะมีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรวม 9 คน จากทั้งหมด 12 คน โดยมี 2 คนขาดคุณสมบัติ และอีก 1 คน ไม่มาแสดงวิสัยทัศน์ โดยจะพิจารณาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ก่อนจะคัดเลือกไม่เกิน 3 คน เพื่อมาแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมบอร์ด สปสช. วันที่ 6 มีนาคม 2560 เพื่อดำเนินการคัดเลือกเลขาธิการ สปสช. คนใหม่ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้สมัคร 9 คน ที่มีคุณสมบัติพร้อมเข้าชิงตำแหน่งเลขาธิการ สปสช. คือ 1. นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการ สปสช. 2. นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการและรักษาการเลขาธิการ สปสช. 3. นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ อดีตผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล 4. นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการ รพ.ราชบุรี 5. นายปรเมษฐ์ จินา สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร 6. นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ ผู้อำนวยการ รพ.นาหม่อม จ.สงขลา 7. นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 8. นพ.หมอยุ่น ษัษฐบุตร พฤทธิพันธุ์ อดีตผู้อำนวยการ รพ.พะโต๊ะ และ รพ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร และ 9. นพ.กำจัด รามกุล ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมยังพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเลขาธิการ สปสช. เนื่องจาก นพ.ศักดิ์ชัย จะอายุครบ 60 ปี ซึ่งเกษียณอายุในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ ทำให้ต้องเลือกรักษาการเลขาฯ โดยที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการ สปสช. เป็นรักษาการแทนเลขาธิการสปสช. ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
กำลังโหลดความคิดเห็น...