xs
xsm
sm
md
lg

ไขปม “หญิงไทย” เตี้ย เหตุหยุดโด๊ปหลังมีเมนส์ ชี้ สูงได้ถึงอายุ 19 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมอนามัยไขปม “หญิงไทย” เตี้ย เหตุเข้าใจผิดมีประจำเดือนคือหยุดสูง ชี้ สูงได้ถึงอายุ 19 ปี เท่าผู้ชาย ย้ำ เข้าสู่วัยรุ่นผู้ชายเสียงแตก ผู้หญิงเมนส์มา ช่วงเวลาทองให้รีบโด๊ป ซดนม ออกกำลังกาย นอนเพียงพอ ช่วยสูงชะลูดเฉลี่ย 9 ซม. ต่อปี

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัญหาเด็กไทยเกิดน้อย ด้อยคุณภาพนั้น ในส่วนของการเจริญเติบโต พบว่า ยังมีปัญหา สาเหตุหนึ่งมาจากคนไทยยังไม่รู้ว่าช่วงไหนของเด็กที่เป็นช่วงเวลาทองที่เด็กเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนนั้น เฉลี่ยจะสูงไม่เกิน 4 - 5 เซนติเมตร (ซม.) ต่อปี แต่ช่วงที่เด็กจะเจริญเติบโตไว คือ ช่วงที่เป็นวัยรุ่น มีเซ็กซ์ฮอร์โมน ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีความสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9 ซม. ต่อปี แต่คนไทยยังเข้าใจผิด โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่คิดว่าพอประจำเดือนมาก็หยุดสูงแล้ว จึงไม่ได้มีการบำรุง ทำให้ผู้หญิงไทยค่อนข้างเตี้ย ซึ่งจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปี 2552 - 2553 ผู้หญิงไทยอายุ 19 ปีขึ้นไป สูงเฉลี่ย 157 ซม. ปี 2557 - 2558 สูงเฉลี่ย 158 ซม. ส่วนผู้ชายปี 2552 - 2553 สูงเฉลี่ย 169 ซม. ปี 2557 - 2558 สูงเฉลี่ย 171 ซม. จะเห็นได้ว่า 5 ปี ความสูงเพิ่มขึ้นเพียง 1 - 2 ซม. เท่านั้น

“ความจริงแล้วเด็กไทยจะหยุดสูงก็ต่อเมื่อสิ้นสุดช่วงวัยรุ่น คือ ก่อนอายุ 20 ปี ดังนั้น ตั้งแต่ช่วงเวลาที่เด็กเข้าสู่วัยรุ่น หรือ มีเซ็กซ์ฮอร์โมน ต้องรีบบำรุงร่างกาย รีบโด๊ปให้สูงขึ้นเร็ว ๆ สังเกตได้จากการที่เด็กผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนมา หรือเด็กผู้ชายคือมีเสียงแตก มีขนรักแร้ หรือฝันเปียก เป็นต้น ถือเป็นช่วงสำคัญที่ต้องเร่งบำรุงร่างกายให้สูง ซึ่งสามารถทำได้โดย 3 วิธี คือ 1. อาหาร โดยเฉพาะการรับประทานนม 2. การออกกำลังกายอย่างมีแรงกระแทก เพื่อสร้างความแข็งแรงของกระดูก ซึ่งจะช่วยให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และ 3. การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

นพ.วชิระ กล่าวว่า ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ตั้งเป้าไว้ว่าคนไทยจะต้องสูงดีสมส่วน ไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องอ้วนเท่านั้น โดยตั้งเป้าไว้ว่าผู้ชายจะต้องสูงเฉลี่ยที่ 180 ซม. และผู้หญิงสูงเฉลี่ย 170 ซม. ภายใน 20 ปี เฉลี่ยเพิ่มปีละประมาณ 0.5 ซม. ซึ่งน่าจะสามารถทำได้

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น