xs
xsm
sm
md
lg

เรือนไทยโบราณเดนมาร์กทรุดโทรม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

กรมศิลป์เตรียมบูรณะเรือนไทยโบราณเดนมาร์กที่ทรุดโทรมหนัก พร้อมปรับภูมิทัศน์รอบเรือนไทย จัดแสดงวิถีชีวิต ประเพณีไทย เสริมความรู้ความเข้าใจเอกลักษณ์ของไทย

นายเอนก สีหามาตย์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อการบูรณะและปรับปรุงเรือนไทยในพิพิธภัณฑ์มอสการ์ด เมืองอาร์ฮุส ประเทศเดนมาร์ก กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการเพื่อการบูรณะและปรับปรุงเรือนไทยในพิพิธภัณฑ์มอสการ์ด ว่า ตามที่กรมศิลปากร ได้รับการประสานงานจาก ดร. เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา ประธานมูลนิธิฝนหยาดเดียว ประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์มอสการ์ด ประเทศเดนมาร์ก ว่า มีความประสงค์จะดำเนินการบูรณะและปรับปรุงเรือนไทยเครื่องไม้ภาคกลาง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้อาคารเรียนของคณะมนุษยศาสตร์ ในบริเวณพิพิธภัณฑ์มอสการ์ด เนื่องจากพบว่า เรือนไทยหลังนี้มีความสำคัญทางโบราณคดี สร้างขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ไทย - เดนมาร์ก โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จฯเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ แต่เนื่องจากปัจจุบันมีความชำรุดทรุดโทรมมาก จึงได้มอบหมายให้ นายวงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ กองโบราณคดี เป็นผู้รับผิดชอบสำรวจและเขียนแบบ และ ได้ประสานงานกับ เทศบาลเมืองเดนมาร์ก เพื่อเข้าดำเนินการบูรณะต่อไป

นายเอนก กล่าวต่อว่า ในที่ประชุม มีความเห็นว่า ภายหลังจากที่บูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีแผนการขอใช้พื้นที่บริเวณรอบเรือนไทยเพิ่มเติม เพื่อจัดแสดงวิถีชีวิตและธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเอกลักษณ์ของประเทศไทย และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์นำเสนอบรรยากาศรูปแบบบ้านไทยโบราณภาคกลาง นำโบราณวัตถุบ้านเชียง ที่เก็บไว้ในสถานทูตไทยในกรุงโคเปนเฮเกน นำออกมาจัดแสดงร่วมด้วย ซึ่งเรื่องนี้ในที่ประชุมเสนอว่า ควรมีการจำแนกโบราณวัตถุตามยุคสมัย รวมทั้งจำแนกประเภทโบราณวัตถุตามแหล่งที่มา หรือ อายุ เพื่อให้ผู้ชมได้ศึกษาและจดจำได้ง่ายขึ้น และยังเสนอให้มีการจัดทำภาพประกอบคำบรรยาย หรือ ภาพเพิ่มเติมในส่วนที่โบราณวัตถุไม่สมบูรณ์ และ จัดทำคู่มือประกอบการชม เพื่อที่จะให้ผู้ชมสามารถเรียบเรียงและเรียงลำดับความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ จะต้องมีการลงทะเบียนโบราณวัตถุ โดยจัดทำฐานข้อมูลโบราณวัตถุแต่ละชิ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วย

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่กำลังโหลดความคิดเห็น...