xs
xsm
sm
md
lg

ชวนสักการะ “พระบรมสารีริกธาตุ” วธ.เปิด “อุทยานธรรมศาลาวิสาขบูชา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ชวนร่วมงานเทศกาลวิสาขบูชา สักการะ “พระบรมสารีริกธาตุ” ด้าน วธ. เปิด “อุทยานธรรมศาลาวิสาขบูชา” จำลองศาลาการเปรียญวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นแหล่งเรียนรู้วันวิสาขบูชา โชว์ต้นไม้และสมุนไพรเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา วันที่ 14 - 20 พ.ค. นี้ ที่ท้องสนามหลวง

วันนี้ (14 พ.ค.) ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานพิธีบวงสรวงบูรพกษัตราธิราช และ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนมณฑป เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 โดย พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กทม. ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ และหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 14 - 20 พ.ค. 2559 โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐาน ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ให้ประชาชนสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

ด้าน กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา จัดพิธีเปิด “อุทยานธรรมศาลาวิสาขบูชา” ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาปี 2559 ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษา รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีคณะสงฆ์ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา คณะครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาและองค์กรเครือข่ายชาวพุทธเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายพงศ์ศักติฐ์ กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2559 วันที่ 14 - 20 พฤษภาคมนี้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของหลักธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะที่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาของโลก ตามนโยบายการสนับสนุนให้ทุกพื้นที่เป็นสังคมคุณธรรมของรัฐบาล โดยหน่วยงานของภาครัฐจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างเชิญชวนประชาชนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ขณะที่คณะสงฆ์ วัดทุกแห่งพร้อมใจเปิดวัดให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายชุดขาว ทำบุญ ตักบาตร ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เวียนเทียน ในส่วนกลางจัดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีคณะสงฆ์ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ในส่วนพื้นที่จัดงานของกรมการศาสนานั้นจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “อุทยานธรรมศาลาวิสาขบูชา” เป็นการจำลองศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของ จ.เพชรบุรี สำหรับอุทยานธรรมศาลาวิสาขบูชาแห่งนี้เสมือนเป็นสวนแห่งความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาและพระพุทธศาสนา ภายในประกอบด้วยนิทรรศการ “ธ ทรงกอบเกื้อพระพุทธศาสนา” ถ่ายทอดเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระพุทธศาสนา โดยกรมการศาสนาได้นำเทคโนโลยีเออาร์มาใช้เผยแพร่งานศาสนาเป็นครั้งแรก ผู้เข้าชมสามารถใช้สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตสแกนไปที่ภาพนิทรรศการซึ่งมีคิวอาร์โค้ดติดอยู่ จากนั้นจะแสดงภาพเคลื่อนไหวบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของผู้เข้าชมโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมปฏิบัติธรรม บรรยายธรรม สวดมนต์ ร้องเพลง วิสาขบูชา เกมคุณธรรมนำความดี ธรรมะทันใจ ชมการ์ตูนแอนิเมชั่นเมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ซึ่งถ่ายทอดมาจาก จิตตนคร พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ส่วนบริเวณภายนอก “อุทยานธรรมศาลาวิสาขบูชา” ประดับด้วยต้นไม้และสมุนไพรที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อาทิ ต้นโพธิ์ ต้นสาละ ต้นไทร ต้นประดู่ ต้นมะม่วง ต้นจิก ต้นไผ่ บัว ข่า ตะไคร้ หญ้าแฝก เพื่อให้เด็ก เยาวชน พุทธศาสนิกชน ศึกษาต้นไม้ที่ปรากฏในพุทธประวัติเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามีหลายประเภท หลายชนิด แต่ละชนิดมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในโอกาสต่างกันออกไป นับตั้งแต่ประสูติ จนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน เช่น ตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ ประสูติและปรินิพพานใต้ต้นสาละ หรือในเช้าวันเพ็ญ เดือนวิสาขะ (เดือน 6) พระสิทธัตถดาบสหลังจากทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาแล้วเสด็จไปประทับนั่งที่โคนต้นอชปาลนิโครธ หรือต้นไทร
ทรงรับข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา เป็นต้น จึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2559 ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และวัดใกล้บ้านทั่วประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น...