xs
xsm
sm
md
lg

กยศ.รับชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส -ไปรษณีย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

กยศ. เปิดรับชำระหนี้ด้วยรหัสการชำระเงิน (barcode) โดยผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้ได้ตลอดทั้งปี และไม่จำกัดจำนวนเงิน ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส และไปรษณีย์ไทย

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า กองทุนฯ เริ่มให้บริการรับชำระหนี้ด้วยรหัสการชำระเงิน (barcode) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ที่ครบกำหนดชำระหนี้กว่า 3 ล้านราย โดยสามารถชำระหนี้ผ่านช่องทางหน่วยรับชำระเงินที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และไปรษณีย์ไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเข้าไปตรวจสอบยอดหนี้จากเว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th และพิมพ์รหัสการชำระเงิน (barcode) เพื่อนำไปใช้แสดงความประสงค์ชำระหนี้ได้ตลอดทั้งปี และไม่จำกัดจำนวนเงินที่ต้องชำระ ซึ่งการชำระหนี้ด้วยรหัสการชำระเงิน (barcode) ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และชำระผ่านไปรษณีย์ไทย ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายนนี้ เป็นต้นไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...