xs
xsm
sm
md
lg

UNICEF Photo of the Week : ยูนิเซฟเรียกร้องให้ผู้ใหญ่รับฟังเสียงของเด็กและเยาวชนมากขึ้น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ ได้เรียกร้องให้ผู้ใหญ่หันมารับฟังเสียงของเด็กมากขึ้น และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขา ทั้งนี้การมีส่วนร่วมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคนดังที่ได้ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

“ผู้ใหญ่ต้องสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้เด็ก ๆ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างแท้จริง” นายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยกล่าว “เราควรรับฟังและเคารพความคิดเห็นของเด็ก ๆ ให้มากขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำตามสิ่งที่เด็กต้องการทุกอย่าง แต่เราต้องไม่เพิกเฉยต่อความคิดเห็นของพวกเขา”

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ http://www.unicef.org/thailand/tha/media_25065.html
กำลังโหลดความคิดเห็น...