xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เปิดงาน “พม.ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง” เชื่อมโยงผู้ผลิตรายย่อย-เกษตรกรสู่ผู้บริโภค

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


วันนี้ (6 มกราคม 2559) เวลา 17.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “พม.ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง” ที่ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเจ้าภาพหลัก ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ จากชุมชนทั้ง 4 ภาค การออกบูธแสดงนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นิทรรศการ

พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เราต้องมีความเผื่อแผ่ถึงทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ ยากดีมีจน เราต้องทำให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีให้ได้ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปี ขอให้ทุกคนมีความสุขยิ่งขึ้นไป เรากำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เราจะต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถ การศึกษา งานฝีมือ ตอนนี้ทุกอย่างกำลังดีขึ้นและกำลังฟื้นฟู ทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญที่สุด เราจะต้องมีพัฒนาการในการดูแลคนทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก เยาวชน คนแก่ จะต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไปต่อต้านการค้ามนุษย์ ฯลฯ

จากนั้น พลเอกประยุทธ์ ได้เดินชมร้านค้าต่างๆ และได้ลงนามในบูธนิทรรศการเรื่องที่อยู่อาศัยของชาวชุมชนริมคลองของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ว่า "ขอความร่วมมือทุกคน คืนความสุขให้คนคลอง คืนสายคลองให้คนเมือง"

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานต่างๆ มาร่วมจัดงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าและบริการ เป็นการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งในเดือนมกราคม 2559 นี้ กระทรวง พม.เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ภายใต้แนวคิด “โอกาส เกียรติ กำลังใจ คนไทยรักและเกื้อกูลกันกัน” โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการมอบความรัก สร้างความสุข และมอบโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุที่อยู่ในความช่วยเหลือดูแลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.

สำหรับงาน”พม.ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-26 มกราคมนี้ ระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. โดยมีการออกร้านค้าจากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.กว่า 100 ร้าน นอกจากนี้ยังมีเปิดรับจองโครงการบ้านยั่งยืนของการเคหะฯ สำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อย และการประมูลสินทรัพย์ที่หลุดจากสถานธนานุเคราะห์ด้วย ซึ่งในส่วนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการเรื่องที่อยู่อาศัยของชาวชุมชนริมคลองในเขต กทม.ตามโครงการบ้านมั่นคงด้วยกำลังโหลดความคิดเห็น...