xs
xsm
sm
md
lg

7 วิธีดูแล “คุณพ่อสูงวัย” ห่างไกลโรคเรื้อรัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

แฟ้มภาพ
ผู้สูงอายุเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปวดหลัง ปวดเอว ไขข้ออักเสบ แนะ 7 วิธี ดูแลคุณพ่อสูงวัยให้สุขภาพดีแข็งแรง ห่างไกลโรค

วันนี้ (4 ธ.ค.) นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ส่วนใหญ่ผู้เป็นลูกจะมีกิจกรรมมากมายที่เตรียมไว้สำหรับพ่อ เช่น กราบเท้าพ่อ พาพ่อไปเที่ยว หรือรับประทานอาหารนอกบ้าน เป็นต้น แต่เรื่องสำคัญที่ควรคำนึงถึง คือ เรื่องการดูแลสุขภาพของคุณพ่อสูงวัย โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและรุนแรงมากขึ้น ทั้งความดันโลหิตสูง อ้วน เบาหวาน นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของปวดหลัง ปวดเอว ไขข้ออักเสบ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น ซึ่งปัญหาสุขภาพในวัยสูงอายุเหล่านี้ เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพ และดำเนินชีวิตในสังคมยากขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น มีสุขภาพแข็งแรง ชะลอการเกิดโรค ไม่เป็นภาระของบุตรหลาน ช่วยเหลือตนเองได้ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ 

นพ.อำนวย กล่าวว่า สำหรับข้อแนะนำการดูแลสุขภาพคุณพ่อสูงวัยมี 7 วิธี ดังนี้ 1. ดูแลให้คุณพ่อพักผ่อนให้เพียงพอวันละ 6 - 8 ชั่วโมง 2. ดูแลสุขภาพฟัน ช่องปากอยู่เสมอ  3. แนะนำหรือจัดให้ท่านรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม  4. ออกกำลังกายตามความเหมาะสมของวัย หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายที่มีแรงกระแทก เช่น การกระโดด การเดินขึ้นลงบันไดที่สูงมาก ๆ ความเร็วสูง หรือเปลี่ยนทิศทาง เพราะจะหกล้มได้ง่าย 5. ให้ท่านได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน เพื่อไม่ให้ท่านรู้สึกโดดเดี่ยว 6. ทำให้ท่านรู้สึกมีคุณค่า ไม่เป็นภาระของลูกหลาน และ 7. พาท่านไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...