xs
xsm
sm
md
lg

ประชาชนตักบาตร - ร่วมถวายเทียนพรรษา 9 พระอารามหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ประชาชนแห่ร่วมทำบุญตักบาตร - แห่เทียนพรรษาถวายพระอารามหลวง 9 แห่ง เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ด้าน “วีระ” วอนร้านค้างดจำหน่ายอบายมุขให้แก่เด็ก เยาวชน ขณะที่ ศน. ร่วมกับ ขสมก. จัดบริการรถเมล์ฟรีไหว้พระ 9 วัด 9 รัชกาล

วันนี้ (30 ก.ค.) เมื่อเวลา 07.00 น. ที่วัดสระเกศ บรรยากาศงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เครือข่ายชาวพุทธ พุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 99 รูป อย่างเนืองแน่น นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยมิติศาสนา น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติเพื่อความสุขแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อาทิ เข้าวัดปฏิบัติธรรม หล่อเทียน เวียนเทียน แต่งกายด้วยชุดสีขาว ลดละอบายมุขตลอดพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา รักษาศีล 5 ประดับธงธรรมจักรในหน่วยงานหรือตามความเหมาะสม

ต่อมาเวลา 09.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายยังพระอารามหลวง 9 แห่ง ได้แก่ วัดสระเกศ วัดปากน้ำ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดปทุมวนาราม วัดสามพระยา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดย นายวีระ กล่าวว่า ศน. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ทุกวัดทั่วประเทศ ทั้งการทำบุญตักบาตรและเข้าวัดปฏิบัติธรรม รวมถึงการถวายเทียนพรรษา ถือเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทาน ให้แสงสว่าง และมีความเชื่อกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รอบรู้พระธรรมวินัยอย่างแตกฉาน นอกจากนี้ ยังเป็นประเพณีที่รวมความผูกพันของคนในชุมชน แสดงออกถึงความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับศาสนาและได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้านในการแกะสลักลวดลายลงบนต้นเทียนให้เกิดความงดงาม อย่างไรก็ดี ขอให้พุทธศาสนิกชนยึดถือประเพณีไว้ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย

“ในปีนี้ วธ. อยากรณรงค์เป็นพิเศษ ตลอด 3 เดือนช่วงเข้าพรรษา ก็คือ การงดเหล้าและลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง จึงขอความร่วมมือจากวัด ชุมชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลาน ให้ปลอดอบายมุข เพราะที่ผ่านมาได้รับข้อมูลว่าพบเห็นเด็กและเยาวชนเข้าไปดื่มสุราและสูบบุหรี่ภายในวัด โดยที่ร้านค้าในชุมชนใกล้วัดเป็นผู้จำหน่าย จึงขอความร่วมมือจากร้านค้าควรงดจำหน่ายสิ่งของที่เป็นอบายมุขแก่เด็ก เยาวชน”นายวีระ กล่าว

ทั้งนี้ กรมการศาสนา ร่วมกับ ขสมก. จัดรถโดยสารปรับอากาศฟรีบริการผู้ที่สนใจร่วมเดินทางไปไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล ในวันที่ 30 - 31 ก.ค. ได้แก่ 1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 2. วัดอรุณราชวราราม 3. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 4. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 5. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 6. วัดบวรนิเวศวิหาร 7. วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 8. วัดสุทัศนเทพวราราม 9. วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2422-8812-17

ในเวลา 19.00 น. นายกฤษศญพงษ์ นำผู้บริหารกรมการศาสนา ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดปทุมวนาราม โดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ พระเจดีย์ พระวิหารและเรือนพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมกับประกอบพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนด้วย

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่
กำลังโหลดความคิดเห็น...