xs
xsm
sm
md
lg

รพ.เด็ก-รพ.ขอนแก่น คว้ารางวัลยูเอ็น ส่งเสริมเด็กป่วยได้เรียน จัดช่องทางด่วนหญิงท้องเสี่ยงสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

สธ. เผย รพ.เด็ก คว้ารางวัลชนะเลิศจากยูเอ็น ด้านส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้เด็ก หลังจัดการศึกษาให้เด็กที่ป่วยใน รพ. ด้าน รพ.ขอนแก่น คว้ารองชนะเลิศความเสมอภาคทางเพศ จากผลงานทางด่วนสำหรับหญิงท้องเสี่ยงสูง

วันนี้ (6 ก.ค.) ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในปี 2558 มี 2 หน่วยงานสังกัด สธ. ได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) คือ 1. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐในการจัดการเรียนรู้ให้เด็ก จากผลงานโรงเรียนในโรงพยาบาลแบบองค์รวม มีความโดดเด่นด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาลในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด “เด็กป่วยทุกคนต้องได้เรียน” โดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำหลักสูตรการเรียนการสอนของ ศธ. และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของวังไกลกังวล ช่วยให้เด็กได้รับการดูแลสุขภาพครบถ้วนทั้งกาย ใจ และปัญญา หายป่วยอย่างมีคุณภาพ เรียนทันเพื่อน

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า และ 2. โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมการตอบสนองความเสมอภาคทางเพศ จากผลงานทางด่วนสำหรับสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง โดยจัดระบบบริการดูแลช่วยเหลือสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงในภาวะวิกฤตและทารกคลอดก่อนกำหนดภายใน 15 นาที ทำงานเป็นเครือข่ายระหว่าง รพ. ทุกแห่งในเขตสุขภาพเดียวกัน ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เป็นระบบเดียวกัน ทำให้อัตราการตายของแม่และเด็กลดลง 

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่กำลังโหลดความคิดเห็น...