xs
xsm
sm
md
lg

อุตสาหกรรมก่อสร้างขาดแคลนช่างปูกระเบื้อง 1 หมื่นคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ผู้ประกอบการเผย ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างขาดแคลนแรงงานปูกระเบื้อง 1 หมื่นคน ด้าน กพร. ตั้งเป้า ปี 58 ผลิตกำลังแรงงานให้ได้ 3,000 คน

 
วันนี้ (26 มี.ค.) ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันช่างฝีมือ โดยเฉพาะช่างปูกระเบื้องเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เนื่องจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และหากมีทักษะความสามารถดีก้จะสามารถตอรองและมีรายได้ที่สูงขึ้น โดยกระเบื้องที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน จะส่งมอบให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ใน 33 จังหวัด เพื่อนำไปฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งนำไปสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม เช่น วัด โรงเรียน ศาลาชุมชน และ ศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งในปีที่ผ่านมา กพร. สามารถผลิตช่างปูกระเบื้องฝีมือได้จำนวน 776 คน ตั้งเป้าปี 58 นี้ เพิ่มช่างฝีมืออีกจำนวน 3,000 คน โดยจะขยายไปยังกลุ่มทหารใกล้ปลดประจำการ เพื่อให้มีอาชีพและรายได้ ขณะเดียวกัน กพร. จะกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทุกจังหวัดนำไปขยายผล และบรรจุสาขาช่างปูกระเบื้อง เข้าไปในหลักสูตรการอบรมด้วย

นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ กรรมการผู้จัดการรบริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่ 3 ในการสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพช่าง ซึ่งอาชีพช่างปูกระเบื้องเป็นอาชีพที่มีความต้องการ ส่งผลให้อุตสาหกรรมก่อสร้างขาดแคลนแรงงาน จนต้องไปพึ่งแรงงานต่างด้าว จึงอยากให้คนไทยหันมาทำอาชีพช่างปูกระเบื้องให้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันช่างปูกระเบื้องมีประมาณ 40,000 คน แต่ในภาคอุตสาหกรรมต้องการกว่า 50,000 คน

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่กำลังโหลดความคิดเห็น