xs
xsm
sm
md
lg

วัดอรุณฯจัดเทศน์มหาชาติ 4 ภาค ครั้งแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

วัดอรุณฯจัดเทศน์มหาชาติ 4 ภาค ขึ้นเป็นครั้งแรก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

พระศากยปุตติยวงศ์ (ต่อศักดิ์ สุนฺทรวาที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม กล่าวว่า เนื่องในวันมาฆบูชา 4 มี.ค. นี้ ทางวัดอรุณฯ จะมีการจัดเทศน์มหาชาติ 4 ภาคขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา 2 เม.ย. 2558 โดยจะร่วมกับกรมการศาสนา กรมการท่องเที่ยว จัดงานครั้งนี้ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งในการเทศน์มหาชาติครั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันที่ 4 มี.ค. ที่วัดอรุณฯ เมื่อมีการเทศน์มหาชาติของภูมิภาคใดก็จะมีการจัดขบวนแห่กัณฑ์เทศน์ตามแบบฉบับของภูมิภาคนั้น และมีการเทศน์เป็นภาษาของแต่ละภูมิภาคด้วย เช่น ภาคเหนือก็จะเทศน์เป็นภาษาล้านนา เป็นต้น

การเทศน์มหาชาติ คือ เทศนาเวสสันดรชาดก เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณ ปกตินิยมให้มีหลังฤดูทอดกฐิน โดยจะมีการตกแต่งบริเวณพิธีให้มีบรรยากาศคล้ายอยู่ในบริเวณป่า ตามท้องเรื่องเวสสันดรชาดก โดยนำเอา ต้นกล้วย ต้นอ้อย และกิ่งไม้มาผูกตามเสา และบริเวณรอบๆ ธรรมาสน์ ตั้งขันสาครใหญ่ หรือจะใช้อ่างใหญ่ใส่น้ำสะอาดเต็ม สำหรับปักเทียนบูชาประจำกัณฑ์ ในระหว่างที่พระเทศน์ น้ำในภาชนะที่ตั้งนี้เสร็จพิธีแล้ว ถือว่าเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่สำคัญ การได้ฟังเทศน์มหาชาติ คือมหากุศลที่เตือนบุคคลให้น้อมรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ คือความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัว เพื่อผลประโยชน์สูงอันไพศาลของมวลมนุษยชาติเป็นสำคัญเป็นเทศกาลที่คงความหมายอย่างแท้จริง
ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...