xs
sm
md
lg

โผซี 10-11 ศธ.ยังไม่สิ้นสุดรอ คสช.- ครม.ใหม่ชี้ขาด

เผยแพร่:

ศธ. ส่งรายชื่อโยกย้ายซี 10-11 พร้อมส่งประวัติผู้บริหารซี 10 ทั้งกระทรวงตามลำดับอาวุโสให้ คสช. “สุทธศรี” ชี้โผที่ส่งไม่ถือว่าสิ้นสุดต้องรอ คสช. พิจารณาและอาจต้องรอ ครม. ชุดใหม่

วันนี้ (5 ส.ค.) นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ 10 และ 11 ของ ศธ. ว่า สิ้นเดือนกันยายน 2557 นี้ ศธ. จะมีตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการรวมทั้งตำแหน่งที่ว่างอยู่เดิมทั้งสิ้น 10 ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งระดับ 10 จำนวน 9 ตำแหน่งและระดับ 11 จำนวน 1 ตำแหน่ง ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งการให้ทุกกระทรวงเร่งพิจารณาและจัดส่งรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมไปยัง คสช. ทั้งนี้ ในส่วนของ ศธ. ได้จัดส่งรายชื่อไปเรียบร้อยตั้งแต่ปลายเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยจัดส่งไปยังฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. และในการจัดทำโผแต่งตั้งโยกย้ายระดับ 10 และ 11 ได้ผ่านการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับ 11 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

นอกจากจัดส่งโผแต่งตั้งโยกย้ายไปแล้ว คสช. ยังสั่งการให้แต่ละกระทรวงส่งรายชื่อและประวัติของผู้บริหารระดับ 10 ที่มีอยู่ทั้งหมดซึ่ง ศธ. ก็จัดส่งไปแล้วเช่นกัน โดยจัดทำข้อมูลเรียงตามลำดับอาวุโส มีข้อมูลพื้นฐาน อาทิ ประวัติโดยย่อ ข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่ง เป็นต้น เพราะฉะนั้น รายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายที่ ศธ. เสนอไปนั้นยังถือว่าไม่นิ่งเพราะ คสช. มีสิทธิ์ที่จะปรับโผใหม่ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากข้อมูลผู้บริหารระดับ 10 ที่แต่ละกระทรวงส่งไป รวมถึงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาธิการ สกศ.) ระดับ 11 ศธ. ได้เสนอรายชื่อผู้บริหารระดับ 10 ที่มีความเหมาะสมไปแล้วแต่ก็ขึ้นกับ คสช. จะพิจารณาซึ่งในภาพรวมทุกกระทรวงมีตำแหน่งระดับ 11 ว่างอยู่หลายตำแหน่ง อีกทั้งนอกจากต้องรอ คสช. พิจารณาแล้วอาจจะต้องรอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ที่จะได้ในเร็วๆ นี้มาพิจารณาด้วย

อนึ่ง ตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 10 และ 11 ที่ว่างของ ศธ. มีดังนี้ ระดับ 10 ได้แก่ รองเลขาธิการ สกศ. 2 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) 2 ตำแหน่ง รองปลัด ศธ. 2 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขาธิการ กอศ.) 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการ กกอ. 1 ตำแหน่ง และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส่วนระดับ 11 ได้แก่ ตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาธิการ สกศ.)
 

ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่
กำลังโหลดความคิดเห็น...