xs
xsm
sm
md
lg

วธ.วอนพระธรรมทูต เผยแพร่ศาสนา ควบ วัฒนธรรมไทย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


วธ. หนุนพระธรรมทูต บูรณาการเผยแพร่พุทธศาสนา ควบคู่ วัฒนธรรมไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชาวไทยในต่างแดน และต่างชาติเข้าใจ

นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในการบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทพระธรรมทูตกับการดำเนินงานในมิติด้านวัฒนธรรม ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า วัฒนธรรมเป็นผลมาจากความเชื่อทางศาสนา และศาสนาก็มีผลสะท้อนออกมาเป็นวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมจนกลายเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งในโอกาสที่พระธรรมทูตจะได้ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ตนอยากให้พระธรรมทูต ได้ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามให้นานาประเทศได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจความเป็นไทยในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ภาษา หลักคติความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นแก่นแท้ของสังคมไทย

ปลัด วธ. กล่าวว่า ตนอยากขอร้องให้พระธรรมทูตได้ไปเผยแพร่มากที่สุด คือ การสร้างความเข้าใจต่อชาวต่างชาติเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยว่า ทำไมคนไทยจึงผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมทั้งให้ความรู้เด็กรุ่นใหม่ และคนไทย ในต่างแดน ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมช่วยส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ เชื่อมโยงกับ งานศาสนา เช่น จัดบวชวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม หรือวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ในวัดไทยในต่างประเทศ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เป็นต้น

“ผมอยากให้ พระธรรมทูต นำวัฒนธรรมไปต่อยอดจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หรือศูนย์วัฒนธรรมในต่างแดน อาจจะอยู่ในวัดก็ได้ โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระองค์ท่านได้สอนคนไทยมาโดยตลอดไปเผยแพร่ให้คนไทยในต่างแดนได้ปฏิบัติ ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี ถ้าหากพระธรรมทูตบูรณาการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาควบคู่การแพร่วัฒนธรรม เชื่อว่าจะสามารถสร้างแรงผลักดันให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจในพุทธศาสนา พร้อมๆ กับเข้าใจวัฒนธรรมไทย” นายปรีชา กล่าวทิ้งท้าย

ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ "Quality of Life" ได้ที่

กำลังโหลดความคิดเห็น...