xs
sm
md
lg

สถิติปี 55 ครูก่อคดี "ล่วงละเมิดทางเพศ-ชู้สาว-ทุจริต" 124 ราย

เผยแพร่:

ก.ค.ศ.เปิดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและวินัยข้ารากชารแก่ผู้บริหาร ร.ร.และผอ.เขตฯ เผยจากสถิติปี 55 พบข้าราชการทำผิด 124 ราย ทุจริต ล่วงละเมิดทางเพศ และคดีปกครอง เช่น การจัดซื้อจ้าง

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ปัจจุบันมีข้าราชการทำผิดวินัยเพิ่มมากขึ้นเห็นได้จากสถิติของปี 2555 พบว่า มีข้าราชการกระทำความผิด รวมทั้งหมด 124 ราย อาทิ การทุจริต การล่วงละเมิดทางเพศ ชู้สาว การละทิ้งหน้าที่ราชการ และไม่ปฎิบัติตามแบบแผนงานราชการ เป็นต้น ซึ่งแม้ว่าตัวเลขการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูจะมีไม่มากเมื่อเทียบกับข้าราชการครู จำนวนกว่า 5 แสนคน แต่ ก.ค.ศ.ก็ไม่อยากให้เกิดกรณีการกระทำความผิดทางวินัยขึ้น โดยเฉพาะกรณีการล่วงละเมิดทางเพศ การละทิ้งหน้าที่ราชการ ไม่ปฎิบัติตามแบบแผนราชการ เช่น เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพราะเรื่องเหล่านี้ผู้บริหารและครูควรจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่มากระทำผิดเสียเอง ที่สำคัญการกระทำผิดในกรณีลักษณะดังกล่าวมีโทษถึงขั้นให้ออกจากราชการทั้งนั้น ดังนั้น ก.ค.ศ.จึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สำหรับโครงการอบรมสัมมนาฯ นี้จะเน้นในเรื่องของคดีปกครองและวินัยข้าราชการครู การดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง วิธีปฎิบัติราชการและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระบวนการบริหารพัสดุ การกำหนดคุณลักษณะ ราคากลาง และการแก้ไขสัญญา แนวทางการดำเนินการทางวินัยในสถานศึกษา และปัญหาการดำเนินการทางวินัย ซึ่งเรื่องเหล่านี้ถือว่ามีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารสถานศึกษาในการที่จะนำความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ถูกต้องเหมาะสม และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล โดย ก.ค.ศ.จะจัดอบรม 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 จะขึ้นวันที่ 27 ก.พ.- 1 มี.ค.57 และ รุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นวันที่ 24 - 26 เม.ย.57 ที่ รร.เอเชีย ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโครงการอบรมฯนี้ได้ที่ โทร. 0-2280-2822

กำลังโหลดความคิดเห็น...