xs
sm
md
lg

เปลี่ยนสุภาษิต “รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี” เป็น “รักวัวให้ผูกรักลูกให้กอด”

เผยแพร่:

บอร์ด คกก.ปฐมวัยเห็นชอบเปลี่ยนสุภาษิต “รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี” เป็น “รักวัวให้ผูกรักลูกให้กอด” หวังเปลี่ยนค่านิยมเติมความอบอุ่นให้ครอบครัว


นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ ที่มี ศ.ดร.สชุาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การศึกษาปฐมวัย โดยเร็วๆ นี้ จะเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สำหรับใช้เป็นนโยบายดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอให้เปลี่ยสุภาษิตที่ว่า “รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี” มาเป็น “รักวัวให้ผูกรักลูกให้กอด” ด้วย ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว


“การเสนอเปลี่ยนภาษิตนั้น เพราะต้องการเปลี่ยนค่านิยมคำพังเพยนี้ใหม่ เพื่อเติมเต็มความอบอุ่นภายในครอบครัวให้มีมากขึ้น” นายเอนก กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...