xs
xsm
sm
md
lg

พม.ติวเข้มศูนย์ประชาบดี เน้นช่วยแม่วัยใส

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


พม.ติวเข้มศูนย์ประชาบดี 1300 ทั่วประเทศ กว่า 240 คน อบรมทุก 3 เดือน เน้นเรื่องดูแลตัวเองและบุตรช่วงตั้งครรภ์แก่แม่วัยใส ช่วยเหลือคุ้มครองและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้ตามปกติ

วันนี้ (2 ก.พ.) ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประชาบดี 1300 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” เพื่อการป้องกันสิทธิของผู้ตั้งครรภ์ และทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มทักษะในการให้บริการปรึกษาแนะนำแก่หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย นายอิสสระ กล่าวว่า ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นปัญหาที่สังคมกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นปัญหาที่พบบ่อยและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีสาเหตุมาจากการรับเอากระแสวัฒนธรรมและพฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์มาเป็นค่านิยม เช่น การมีเพศสัมพันธ์แบบเสรี โดยสถิติเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตร พบว่ามีถึงร้อยละ 12.01 ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ร้อยละ 10 จากผลกระทบที่เกิดขึ้นในการที่วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นี้ นำมาซึ่งปัญหาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการขาดโอกาสทางการศึกษา ปัญหาในครอบครัว รวมทั้งปัญหาทางสังคมอื่นๆ

นายอิสสระ กล่าวต่อว่า กระทรวง พม.ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย โดยมีสายด่วนศูนย์ประชาบดี 1300 เป็นช่องทางการสื่อสารหนึ่ง ในการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งสตรีตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้ความสำคัญในการช่วยเหลือคุ้มครองและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้ตามปกติ และจำเป็นที่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ จะต้องมีความรู้ ความละเอียดอ่อน และความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจขณะตั้งครรภ์ พัฒนาการของเด็กในครรภ์ การดูแลตนเองและบุตรขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด เป็นต้น

“มีการจัดบรรยายแก่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ประชาบดี 1300 รวม 240 คน ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ นี้ ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ โดยให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะ และเทคนิคในการให้คำปรึกษากับผู้ที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม เช่น การสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ประเด็น Gender การปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของค่านิยมไทยและสถาบันครอบครัว การให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา การคุมกำเนิด ทักษะเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ รวมทั้งการประสานส่งต่อเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคม ซึ่งการจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนี้ จะจัดให้มีทุกๆ 3 เดือน และทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ที่จำเป็น โดยเฉพาะปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยเยาว์เป็นปัญหาสังคมที่ต้องแก้ปัญหาอย่างบูรณาการร่วมกัน” นายอิสสระ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น