xs
xsm
sm
md
lg

ออกวุฒิปลอม มีสิทธิ์กินข้าวแดงยาว 5 ปี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ปลัด ศธ.แย้ม กมธ.ปรับแก้ระเบียบ บทลงโทษโรงเรียนเอกชน ระบุผู้บริหาร ร.ร.นานาชาติต้องเป็นคนไทย เพิ่มโทษผู้ที่ออกวุฒิปลอม ปลอมแปลกเอกสาร เตรียมไปกินข้าวแดงอย่างน้อย 6 เดือนถึง 5 ปี


นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานความก้าวหน้าในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน ที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) เป็นครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา โดย กมธ.ได้เชิญผู้บริหารสมาคมการศึกษาเอกชน จำนวน 20 คน มาเสนอข้อวิพากษ์ รับฟังบทลงโทษใหม่ หากกระทำผิด นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามส่วนที่ปรับเปลี่ยนด้วย

ในส่วนของโรงเรียนนานาชาติ เสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติต้องเป็นคนไทย จากเดิมที่ระบุให้ชาวต่างชาติเป็นผู้อำนวยการได้แต่ต้องมีรองผู้อำนวยการเป็นคนไทย ทั้งนี้ การมีผู้อำนวยการเป็น คนไทยจะช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมและระเบียบแนวปฏิบัติของราชการไทย และขอคงสิทธิ์เดิมที่โรงเรียนนานาชาติมีระบบประกันสังคมและกองทุนเลี้ยงชีพที่มีมาตรฐานสูง เนื่องจากต้องจูงใจให้ครูชาวต่างชาติที่มีคุณภาพสนใจมาสอนที่ประเทศไทย จึงขอไม่เข้าร่วมกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครู

โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษานอกระบบได้เสนอขอให้มีสิทธิเช่นเดียวกับโรงเรียนในระบบอีก 1 มาตรา คือ มาตรา 48 เพื่อให้รัฐจัดระบบอุดหนุนและส่งเสริมในด้านบุคลากรวิชาขาดแคลน การจัดการศึกษาให้ผู้พิการด้อยโอกาส การลดหย่อนอากรขาเข้าสินค้าการศึกษา และการลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

เสนอให้เพิ่มผู้แทนครูอีก 1 ตำแหน่ง ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากเดิมที่มีองค์ประกอบทั้งคณะ 18 คน โดยมีผู้แทนฝ่ายการศึกษาเอกชนจากผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา การศึกษาเอกชนเดิม 4 คน ดังนั้น หากเพิ่มผู้แทนครูอีก 1 คน จะทำให้มีผู้แทนจากโรงเรียนเอกชน 5 คน และองค์ประกอบทั้งคณะจะรวมเป็น 19 คน

เสนอให้โรงเรียนเอกชนที่ตั้งมาก่อน พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนฉบับใหม่ให้คงสิทธิ์เดิมในกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนซึ่งต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายใหม่ แต่สำหรับโรงเรียนตั้งใหม่ให้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินให้แก่โรงเรียน และขอให้พิจารณาประเด็นที่โรงเรียนเอกชนที่มีภาระต้องจำนองที่ดินไว้ที่ธนาคารหรือจำนองไว้กับบุคคลหรือเช่าที่ดินหรือกรณีการแบ่งมรดกในทรัพย์สินโรงเรียนที่ยังตกลงในกลุ่มทายาทไม่ได้จะพิจารณาในเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์อย่างไร

ส่วนของโรงเรียนเอกชนอาชีวะเอกชนขอสิทธิในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสายอาชีพเพื่อให้สิทธิเสมอภาคกับสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ ซึ่งจะต้องเป็นตามร่าง พ.ร.บ.อาชีวศึกษาฉบับใหม่ ในมาตรา 15 ที่ระบุให้มีกลุ่มงานการศึกษาสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อให้ช่วยกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาคนั้น ขอให้จัดโครงสร้างและอัตรากำลังที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาเอกชน ตามปริมาณและคุณภาพงาน เช่น 3 จังหวัดภาคใต้ควรมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่การศึกษาเอกชนมากเพียงพอเพื่อดูแลโรงเรียนเอกชนโดยเฉพาะตาดีกา ซึ่งรับโอนมาจากกระทรวงมหาดไทยในปี 2550 และได้รับเพิ่มจากจังหวัดสตูลในปี 2551 อีกด้วย

ในหมวด 5 บทกำหนดโทษจากมาตรา 129 ถึง 154 จำนวนสูงถึง 25 มาตราได้กำหนดโทษไว้ตั้งแต่ปรับ/จำคุก/หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอให้พิจารณาโทษเบาหนักให้เหมาะสมด้วย

“สมัยก่อนการกระทำผิดบางอย่างไม่มีความชัดเจน หรือไม่เคยกำหนดโทษไว้ เลย อย่างวุฒิปลอม ปลอมแปลงเอกสาร ปลอมใบอนุญาต แต่ครั้งนี้ได้เพิ่มโทษให้จำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี สำหรับการปรับก่อนนี้เราปรับถูกมาก 2 พันบาท ถึง 5 หมื่นบาท ครั้งนี้เราเพิ่มเป็น 5 พันบาทถึง 1 แสนบาท เป็นต้น” นางจรวยพร กล่าว

อนึ่ง คณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนจะได้นำข้อเสนอของผู้บริหารการศึกษาเอกชน ไปวิเคราะห์ประกอบในการประชุมอีก 3 ครั้ง คาดว่าน่าจะพิจารณาได้ครบถ้วน และนำเสนอสภานิติบัญญัติเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ได้ ในปลายกันยายนหรืออย่างช้าต้นเดือนตุลาคมนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...