xs
xsm
sm
md
lg

ปลัดกทม.ยันเลือกสว.เรียบร้อย แม้มีผู้สมัครทักท้วง ยันมีสิทธิ์ร้องได้แต่ต้องดำเนินการตามกม.กำหนด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"พญ.วันทนีย์" เผย เลือกสว.กทม.รอบแรกเรียบร้อย แม้พบปัญหาผู้สมัครทักท้วง แต่พร้อมดำเนินการต่อในรอบที่ 2 แบ่งสายยืนยัน ผู้สมัครสว.มีสิทธิ์ร้องเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

วันนี้ (16มิ.ย.) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดปรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์หลังจากการคัดเลือกในรอบที่ 1 ว่า ภาพรวมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร รอบที่ 1 ในช่วงเช้าวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อุปสรรคปัญหาที่พบคือกรณีที่มีผู้สมัครสว.จำนวน 3 ราย ใน กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีข้อทักท้วงถึงคะแนนที่ตนเองได้รับ ซึ่งมีผู้ได้คะแนนเท่ากันถึง 13 คน จึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่มีการนับคะแนนใหม่ เพราะเชื่อว่าตนเองควรได้รับคะแนนมากกว่านี้

พญ.วันทนีย์ กล่าวว่า เบื้องต้นทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว พร้อมให้ผู้ร้องเรียนลงนามในบันทึกการร้องเรียนไว้ก่อน แต่ผู้ร้องเรียนไม่ยอมลงนาม จึงมีการแจ้งไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งสว.ให้รับทราบ และรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด และ กกต. เพื่อพิจารณา และดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป พร้อมยืนยัน ผู้ร้องเรียนทั้ง 3 รายมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนได้ โดยการดำเนินการจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

พญ.วันทนีย์ กล่าวอีกว่า การดำเนินการเลือกสว. ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนของการจับฉลากแบ่งสาย 4 สาย สายละ 5 กลุ่มอาชีพแล้ว ได้แก่ สาย ก. กลุ่มอาชีพที่ 2 , 7 , 10 , 13 , 19 สาย ข. กลุ่มอาชีพที่ 8 , 15 , 16 , 18 , 20 สาย ค. กลุ่มอาชีพที่ 3 , 4 , 5 , 9 , 17 และสาย ง. กลุ่มอาชีพที่ 1 , 6 , 11 , 12 , 14 โดยในรอบที่ 2 นี้จะเป็นการคัดเลือกผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดสำหรับกลุ่มนั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการจัดทำเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครฯ (สว.3) เพื่อแจกตามสาย พร้อมทั้งให้มีการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับเลือกในแต่ละสาย เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด


กำลังโหลดความคิดเห็น