xs
xsm
sm
md
lg

ทำงานอีกตั้ง 4 เดือน! มท. เปิดชื่อ ขรก.-ลูกจ้าง 343 ราย ครบเกษียณสิ้นปี เฉพาะ 25 ผู้ว่าฯ พื้นที่บ้านใหญ่ เพียบ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทำงานอีกตั้ง 4 เดือน! มหาดไทย เปิดชื่อ ขรก.- ลูกจ้าง 343 ราย ครบเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณนี้ “พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์” อธิบดีโยธาธิการและผังเมือง พ่วง 6 รองอธิบดีกรมใหญ่ 43 รองผู้ว่าฯ 79 นายอำเภอ เฉพาะ 25 ผู้ว่าราชการจังหวัด จ่อเกษียณ พบจังหวัดพื้นที่บ้านใหญ่ เพียบ! ทั้ง สุพรรณฯ-สุราษฎร์ฯ-เชียงราย-อุดรฯ-สงขลา-สุโขทัย-นนทบุรี-นครปฐม

วันนี้ (11 มิ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศ 3 ฉบับ ลงนามโดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ป.มท.)

เรื่อง ให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัด มท. และ สป.มท. จำนวน 343 ราย พ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พบว่า มีตำแหน่งระดับสูง สังกัด สป.มท. ที่น่าสนใจครบเกษียณอายุ ประกอบด้วย ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

“ผู้ตรวจราชการกระทรวง” 3 ราย ได้แก่ นายวัชรเดช เกียรติชานน นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ และนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง

ตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัด” 25 ราย ได้แก่ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังวัดเพชรบูรณ์ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าฯ ลำปาง

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าฯ เพชรบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นายพิจิตรบุญทัน ผู้ว่าฯ สุรินทร์ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าฯ เชียงราย นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าฯ พิษณุโลก นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าฯ นครพนม นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าฯ อุดรธานี และ นายวิสาห์ พลศิริรัตน์ ผู้ว่าฯ ชุมพร นายคิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าฯ ตาก

นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าฯ กระบี่ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าฯ สงขลา นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าฯ สุโขทัย นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าฯ นนทบุรี

นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าฯ นครนายก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าฯ นครปฐม และ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู

ยังพบว่า ตำแหน่ง “รองผู้ว่าราชการจังหวัด” 43 ราย และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 8 จังหวัด ที่ครบเกษียณอายุในคราวเดียวกัน

ขณะที่ยังมี ข้าราชการระดับสูง สังกัดกรม ใน มท. ที่ครบเกษียณอายุ เช่น นายบรรจบ จันทร์ รองอธิบดีกรมการปกครอง (ปค.) ที่เกษียณพร้อมกับ “ปลัดจังหวัด” 11 จังหวัด และ “นายอำเภอ” 79 ราย

มี ข้าราชการระดับสูง สังกัด “กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)” ที่ครบเกษียณ 17 ราย เช่น นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดี พช.

กรมที่ดิน (ทด.) 23 ราย ที่ครบเกษียณ เช่น นายบุญธรรม หอไพบูลย์สกุล นายเปลี่ยน แก้วฤกษ์ นายวสันต์ สุภาภา ทั้ง 3 รายในตำแหน่ง รองอธิบดี ทด.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มีชื่อข้าราชการระดับสูง สังกัด ปภ. เกษียณ 12 ราย ส่วนใหญ่เป็น หัสหน้า ปภ.จังหวัด

เช่นเดียวกับชื่อ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยธ.) และ นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดี ยธ.ที่ครบเกษียณ พร้อมกับราชการ 17 ราย

ยังมีราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ที่ครบเกษียณ 9 ราย

ขณะที่อีก 2 ฉบับ เป็นราชการประเภท “วิชาการ ชำนาญการ ทั่วไป” 60 ราย และ ลูกจ้างประจำ 30 ราย.


กำลังโหลดความคิดเห็น