xs
xsm
sm
md
lg

กกต.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอสมัคร ส.ว. ชวนตรวจสอบพบขาดคุณสมบัติแจ้งด่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกต.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบ พบคนขาดคุณสมบัติแจ้งด่วน

วันนี้ (11 มิ.ย.) สำนักงาน กกต.แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ ได้ดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ เสร็จสิ้นแล้ว และได้ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอ และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วนั้น สำนักงาน กกต. ได้ดำเนินการเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ �ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://senator.ect.go.th/ และแอปพลิเคชัน Smart Vote

โดยประชาชนสามารถดูรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ และข้อมูลแนะนำตัว (สว. 3) จากช่องทางดังกล่าว จึงขอเชิญชวนร่วมติดตามและตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์ หากพบว่าผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอคนใดขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม สามารถแจ้งได้ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด หรือผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศแล้วแต่กรณี หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด หรือพบเห็นการกระทำที่ทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 สามารถแจ้งได้ที่ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงาน กกต.


กำลังโหลดความคิดเห็น