xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เคาะไทม์ไลน์สมัครสว. 20-24 พ.ค. เลือกระดับอำเภอ 9 มิ.ย. จังหวัด 16 มิ.ย. ประเทศ 26 มิ.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกต.เคาะแล้วกำหนด 20-24 พ.ค.รับสมัครส.ว. เริ่มเลือกระดับอำเภอ 9 มิ.ย. ระดับจังหวัด 16 มิ.ย. ส่วนสุดท้ายระดับประเทศ 26 มิ.ย.

วันนี้ (13พ.ค.)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)แจ้งว่าตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 67นั้น วันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการ การเลือกตั้งกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งเสนอ โดยกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ค.67 ระหว่างเวลา 08:30 -16:30 น.ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือก ระดับอำเภอกำหนด ไม่เว้นวันหยุดราชการ

และกำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยวันเลือกระดับอำเภอวันที่ 9 มิ.ย. 67 วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ 16มิ.ย.67 และวันเลือกระดับประเทศ วันที่ 26มิ.ย.67 ทั้งนี้ สำนักงานกกต.จะได้ส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป

สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว อำเภอเดียว และจะถอนการสมัครไม่ได้ โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร (สว. 2) พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว (สว. 3) และแบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว. 4) ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ ณ.ที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่ง และสำนักทะเบียนท้องถิ่นสำหรับ กรุงเทพมหานคร ณ.สำนักงานเขต
กำลังโหลดความคิดเห็น