xs
xsm
sm
md
lg

“ไผ่” ชวดนั่ง รมต.ศาล รธน.ไม่รับคำร้องปมถูก 4 องค์กรตรวจสอบ ขวางรับตำแหน่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาล รธน.ไม่รับคำร้อง “ไผ่ ลิกค์” กรณีถูกเลขาฯ ครม.-กฤษฎีกา-กกต.-ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขวางไม่ให้นั่ง รมต. ชี้ทั้ง 4 องค์กร ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นการละเมิดสิทธิผู้ร้อง

วันนี้ (3 เม.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย กรณี นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่า การที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160(7) ทำให้ตนเองไม่สามารถรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมจำกัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรคสอง และมาตรา 25 หรือไม่ 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า คำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง ไม่ปรากฏว่า นายไผ่ ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยตรงจากการกระทำขององค์กรทั้ง 4 เนื่องจากการกระทำของทั้ง 4 องค์กร เป็นเพียงให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น และการทูลเกล้าฯ รายชื่อเพื่อมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน เป็นหน้าที่และอำนาจของนายกรัฐมนตรี กรณีจึงไม่เป็นไปตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง ดังนั้น นายไผ่ ไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ได้


กำลังโหลดความคิดเห็น