xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เปิดเสวนาธุรกิจกับความหลากหลายทางเพศ ย้ำเร่งผ่าน กม.สมรสเท่าเทียม ผลักดันสังคมไทยมีความเจริญรุ่งเรือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฯ เปิดการเสวนา “Business, Gender Diversity, and the Path Ahead” มุ่งมั่นส่งเสริมสิทธิของประชาชน พร้อมสนับสนุนความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อเดินหน้าสังคมไทยสู่สังคมที่มีความเท่าเทียมและเจริญรุ่งเรือง

วันนี้ (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการเสวนา ในหัวข้อ “Business, Gender Diversity, and the Path Ahead” และกล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐบาลเรื่องความหลากหลายทางเพศ โดยภายหลังเสร็จสิ้น นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญของปาฐกถา ดังนี้


นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้มีส่วนร่วมการเสวนาซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่าง ๆ สะท้อนความมุ่งมั่นร่วมกัน เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเท่าเทียมและไม่แบ่งแยก อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างพลัง (empowerment) แก่ประชาชนทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ศาสนา สัญชาติ หรือสถานะทางสังคม ตามที่ไทยได้ระบุไว้ในระหว่างการเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) เมื่อเดือนธันวาคม 2566 โดยเฉพาะความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Gender Equality) ซึ่งถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เป็นรากฐานสำคัญในนโยบายทางสังคมของไทย เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในระหว่างการเดินทางสู่สังคมที่เท่าเทียมและเจริญรุ่งเรือง


รัฐบาลภูมิใจที่จะได้สนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียม ภายใต้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการส่งเสริมสิทธิของประชาชนทุกคน และย้ำคำมั่นสัญญาในการสร้างสังคมที่เปิดรับความหลายหลาย และมอบโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน นอกจากนี้ รัฐบาลยังมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมระหว่างเพศของทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นความพยายามร่วมกันในการสร้างกรอบการทำงานที่ครอบคลุม เพื่อจัดการความท้าทายทางเพศสภาพ ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมในประเทศไทย รวมถึง รัฐบาลจะพิจารณาแง่มุมสำคัญเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษา สถานที่ทำงานและการดูแลสุขภาพที่ไม่แบ่งแยก และการเข้าถึง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความหลากหลายสำหรับทุกคน


ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า การเสวนาในวันนี้จะเป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้อภิปรายร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ประสบการณ์ และแนวทางการแก้ไข ที่ทำให้เกิดประสิทธิผลและมีผลกระทบ ซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะช่วยกำหนดเส้นทางความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า ความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะช่วยสร้างสังคมไทยที่ยืนหยัดเป็นสัญญาณแห่งความหลากหลายและโอกาสได้

อนึ่ง การเสวนานี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และแสวงหาวิธีการสร้างสรรค์กฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายด้านความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย และในนานาประเทศ โดยมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานและแนวปฏิบัติที่ดีด้านความหลากหลายทางเพศ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนทั่วไป


กำลังโหลดความคิดเห็น