xs
xsm
sm
md
lg

“เศรษฐา” ต้อนรับ “ฮุน มาเนต” นายกฯ กัมพูชา เยือนไทยเป็นทางการ พร้อมลงนามความร่วมมือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล พร้อมลงนามความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

เมื่อเวลา 10.10 น.วันที่ 7 ก.พ. ที่บริเวณทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับกับสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา และภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล โดยผู้นำไทยและกัมพูชาได้ร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล


จากนั้น นายกรัฐมนตรีเชิญนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและภริยา ถ่ายภาพร่วมกัน ณ บันไดโถงกลาง ตึกไทยคู่ฟ้า แล้วเชิญนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ลงนามในสมุดเยี่ยมและชมของที่ระลึก ณ ห้องสีงาช้าง (ด้านนอก) ตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนที่นายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีกัมพูชา จะหารือเต็มคณะ ณ ตึกภักดีบดินทร์ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของไทยกับกัมพูชา ทั้งหมด 5 ฉบับ ประกอบด้วย

1. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือเหตุฉุกเฉินระหว่างไทย กับกัมพูชา โดย นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ H.E. General Kun Kim รัฐมนตรีอาวุโส และรองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชา

2. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกัมพูชา โดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ H.E. Hem Vanndy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกัมพูชา


3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดย นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร และ H.E. Dr. Kun Nhem รัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และกรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชา

4. บันทึกความเข้าใจระหว่าง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและหอการค้ากัมพูชา เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและกัมพูชา โดย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM Bank และNeak Okhnha Kith Meng ประธานหอการค้ากัมพูชา

5. บันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้ากัมพูชา โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าไทย และ Neak Okhnha Kith Meng ประธานหอการค้ากัมพูชา


จากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศแถลงข่าวร่วม ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน แก่นายกรัฐมนตรีและภริยา ราชอาณาจักรกัมพูชา

สำหรับการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้ นับเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งเป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของไทยและกัมพูชา โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน การเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุน การส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง และการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสองประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น