xs
xsm
sm
md
lg

“สัมพันธ์”เผย กมธ.แก้ปัญหาหนี้สินฯ ถกหาทางออกแก้ปัญหาหนี้ตำรวจในสหกรณ์กว่า 2.3 แสนคน ป้องกันการกู้หนี้นอกระบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้(2 ก.พ.)นายสัมพันธ์  มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) แก้ปัญหาหนี้สิน ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาหนี้สินฯว่า ได้มีการพิจารณาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจในสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยตนได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมประชุมอาทิ คณะทำงานแก้หนี้ของสหกรณ์ตำรวจ,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จำกัด,สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค ๑ จำกัด,สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด,สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จำกัด และกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า โดยจากข้อมูลปี 2566 พบว่า ภาพรวมหนี้ของข้าราชการตำรวจที่อยู่ในระบบเงินกู้สหกรณ์มีอยู่ 2.3 แสนคน จากสภาพปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ คณะกรรมาธิการจึงหยิบยกเรื่องนี้มาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และร่วมกันกำหนดแนวทางช่วยเหลือ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด จากที่เป็นปัญหาสะสมมายาวนาน และป้องกันไม่ให้ข้าราชการที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ จะต้องไปกู้หนี้นอกระบบมาช่วยจ่ายหนี้ ซึ่งเป็นการทำงานคู่ขนานไปกับรัฐบาลที่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ กมธ.ยังได้รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนอย่างยั่งยืน และปัญหาค่าครองชีพสูง ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนอย่างยั่งยืนและปัญหาค่าครองชีพสูง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงรักษาและหาแหล่งรายได้เพิ่มให้กับประเทศและประชาชนต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการยังมีเป้าหมายที่แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน เนื่องจากปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก
กำลังโหลดความคิดเห็น