xs
xsm
sm
md
lg

"บุญสิงห์“เปิดงาน"วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567"ภายใต้แนวคิด"เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(26 ม.ค.)ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด " เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล "โดยมีนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะผู้บริหาร ตลอดจนตัวแทนภาครัฐ,เอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมในงานอย่างพร้อมเพรียง
ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ งานวันเกษตรภาคอีสาน ดำเนินกิจกรรมติดต่อกันมาเป็นปีที่ 32 ถือเป็นกิจกรรมใหญ่อีกกิจกรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในภาคการเกษตร โดยมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเกษตรกรในท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน พร้อมทั้งการบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดียิ่งในการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมองเห็นถึงความสำคัญของอาชีพการเกษตร ในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก อันจะเป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเป็นตลาดนำการผลิต การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก การส่งเสริมสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการวิจัย และพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย






กำลังโหลดความคิดเห็น