xs
xsm
sm
md
lg

“ธนกร” ชื่นชม 4 กระทรวงหลัก รทสช.จับมือจัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ หนุนขยายทั่วประเทศลดหนี้ครัวเรือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ธนกร” ชื่นชม 4 กระทรวงหลัก รทสช. จับมือจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างโอกาส สร้างงาน พัฒนาอาชีพ หนุนขยายผลจัดทั่วทั้งประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เชื่อ ลดหนี้ครัวเรือนได้

นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) กล่าวว่า ขอชื่นชม การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง 4 กระทรวงหลัก ในความรับผิดชอบของพรรครวมไทยสร้างชาติ คือกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือจัดกิจกรรมรวมมิตรเพื่อช่วยเหลือประชาชน ให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ ลดปัญหาหนี้ครัวเรือน สร้างความเข้าใจด้านวินัยการเงินการคลัง โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งวันนี้คิกออฟเริ่มที่วัดจันทวงศาราม (กลาง) เขตบางกะปิ มีการเปิดสอนหลักสูตร การผลิตบ๊ะจ่าง สร้างโอกาส และการผลิตน้ำยำเพื่อต่อยอดการสร้างอาชีพ ผันตัวเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้

โดยกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพสู่เศรษฐกิจชุมชนครั้งนี้ เป็นโครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน โดยกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับธนาคารต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการออม การลดภาระหนี้นอกระบบ และยังสามารถขอกู้เงินเพื่อเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ

“การให้ทักษะพัฒนาอาชีพ เป็นการติดอาวุธให้ประชาชนด้วยองค์ความรู้ เสริมทักษะสร้างศักยภาพให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้เริ่มต้นจากในชุมชนและขยายออกไปในระดับประเทศ” นายธนกร กล่าว

นายธนกร ยังกล่าวด้วยว่า รัฐบาลและพรรครวมไทยสร้างชาติ ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งตั้งแต่เศรษฐกิจชุมชนและเตรียมขยายผลจัดกิจกรรมไปยังชุมชนพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศในลำดับต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น