xs
xsm
sm
md
lg

จ่อปัดฝุ่น! คู่มือ Cookbook ยุค คสช. “จัดระเบียบหนี้นอกระบบ” สนองรัฐ คิกออฟ 28 พ.ย. หลังนายกฯสั่งต่อยอด ครอบคลุมให้มากขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาดไทย จ่อปัดฝุ่น! คู่มือ Cookbook ยุค คสช. จัดระเบียบหนี้นอกระบบ สนองนโยบายรัฐบาล “เศรษฐา 1” ที่จะคิกออฟ 28 พ.ย.นี้ หลังนายกฯ สั่ง “ต่อยอด” จัดระเบียบสังคมผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมมากขึ้น เตรียมถกหน่วยงานทั่วประเทศนัดแรก 8 ธ.ค. เน้นประสานมือฝ่ายปกครอง/ตํารวจพื้นที่

วันนี้ (10 พ.ย. 2566) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้ กระทรวงมหาดไทย ได้เตรียมพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยจะดําเนินการจัดทํา “คู่มือ (Cookbook) การจัดการหนี้นอกระบบ” ตามนโยบายรัฐบาล

ใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานและการจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้นอกระบบ เพื่อนําไปสู่การกําหนดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ต่อไป

ทั้งนี้ จัดมีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ โดยมีกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 8 ธ.ค.นี้

ก่อนหน้านั้น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการโดยตรงถึง รมว.มหาดไทย ให้มีการ “ต่อยอด” นโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมมากขึ้น

โดยกําหนดให้มีการดําเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับพื้นที่

“เฉพาะการเข้าไปแก้ไข ปัญหา “หนี้นอกระบบ” อย่างเป็นธรรม โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ ในการดําเนินการ รวมถึงให้แถลงข่าว และจัดการประชุมที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 2 หน่วยงานทั่วประเทศ”

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่ผ่านมา รมว.มหาดไทย ได้เข้าร่วมการประชุมกับนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยรัฐบาลมีกำหนดจะประกาศคิกออฟ "แนวทางจัดการหนี้นอกระบบ" ในวันที่ 28 พ.ย.

ซึ่งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับ คู่มือ (Cookbook) การจัดการหนี้นอกระบบ ของกระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านมา มีการดำเนินการไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงรัฐบาล คสช. โดยปี 2557

ในคราวนั้น กรมการปกครอง และศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เป็นเจ้าภาพ ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

โดยคู่มือดังกล่าว ระบุไปถึง ระบบการคัดกรองลูกหนี้ ด้วยการรับลงทะเบียน ดูไปถึงสัญญาเงินกู้และดอกเบี้ย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และดูไปถึงศักยภาพในการชำระหนี้ เป็นต้น

ครั้งนั้น มีการกำหนดแนวทางจัดการ กรณีข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์หรือมูลหนี้ไม่เกิน 2 แสนบาท และกรณีฯ ที่เกิน 2 แสนบาท โดยให้ศูนย์ฯ ระดับอำเภอ เป็นทีมงานไกล่เกลี่ย

ขณะเดียวกัน ยังมีกระบวนการรายงานผลรับลงทะเบียนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยจัดทำหนังสือลงทะเบียน “ทางลับ” เกี่ยวกับรายชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้นอกระบบในพื้นที่ด้วย

ขณะที่รัฐบาล คสช. และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เห็นชอบพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มาแก้ไขปัญหาดังกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น