xs
xsm
sm
md
lg

"นิกร" เผยเตรียมส่งร่างคำถามประชามติให้ สส.-สว.กรอกช่วงเปิดสมัยประชุม ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"นิกร" เผยช่วงเปิดสมัยประชุม ธ.ค.นี้ เตรียมส่งร่างคำถามประชามติให้ สส.-สว.กรอก พร้อมเผยสาระร่างคำถามประชามติ 4ประเด็นสำคัญ ตั้งเงื่อนไข เว้นหมวด1หมวด2 หรือ จะแก้รายมาตรา

วันนี้(3 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ถึงกรณีที่คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ที่มีนายนิกร จำนง เป็นประธานอนุกรรมการ ได้รับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนรัฐสภา ผ่าน 2 กรรมาธิการ (กมธ.) คือ กมธ.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ที่มีนายเสรี สุวรรณภานนท์ สว.เป็นประธาน เมื่อ 30 ต.ค. และ กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และ การมีส่วนร่วมของประชาน ที่มีนายพริษฐ์​ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นประธาน เมื่อ 2 พ.ย.

ในการหารือวงปิดใน 2 กมธ. ดังกล่าวพบว่านอกจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการออกเสียงประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญแล้ว ทางอนุกมธ. ได้นำเสนอร่างคำถามการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาและตัวแทนประชาชนกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับแนวาทงการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ใน 3 ประเด็นคำถาม ดังนี้

1.ท่านเห็นสมควรจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 หรือไม่

2.ท่านต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 (1) ทั้งฉบับ โดยคงไว้ซึ่งหมวด1บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ (2) แก้ไขรายมาตรา

3.ในการจัดทำรรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ ท่านเห็นสมควรจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)ขึ้นมาดำเนินการหรือไม่

นอกจากนั้นยังพบว่า อนุกรรการฯ ยังได้สอบถามถึงประเด็นจำนวนครั้งของการทำประชาติ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีต่างๆ ดังนี้ 1.ออกเสียงประชามติ 1 ครั้ง ก่อนเริ่มแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 4/2564 ที่กำหนดว่าประชาชนเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญ
2.ออกเสียงประชามติ 1 ครั้ง กรณีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 เพื่อกำหนดที่มาของ ส.ส.ร.
3.ออกเสียงประชามติ 1 ครั้ง เมื่อนัดทำร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนเห็นชอบ ซึ่งก่อนที่นำนายกฯจะนำร่างรัฐธรรมนูญทูลเกล้าฯ

พร้อมกับตั้งคำถามว่า ในการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ ท่านเห็นสมควรจัดให้มีการออเสียงประชามติกี่ครั้ง โดยมีตัวเลือกคือ 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง และมากกว่า 3 ครั้ง

โดยนายนิกร จำนง ประธานอนุกรรมการรับฟังความเห็นฯ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ว่า ทางอนุกรรมการฯ จะส่งร่างคำถามประชามติไปยังสมาชิกรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วย สว. และ สส.ให้ตอบ ในช่วงที่มีการเปิดประชุมสภาฯ สมัยหน้าในเดือนธ.ค.นี้ โดยส่งเป็นรายบุคคลในวันที่มาประชุมสภาฯ จะฝากเจ้าหน้าที่ของสภาฯที่รับเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมแจกไปทีเดียว ทั้งนี้จะไม่ใช้วิธีส่งเป็นจดหมายไปที่บ้านหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เนื่องจากกังวลว่าจะไม่กลับไปยังภูมิลำเนา.


กำลังโหลดความคิดเห็น