xs
xsm
sm
md
lg

พลังพลเมือง ชำระบัญชีเสร็จสิ้นสภาพความเป็นพรรคตามกม. เหลือ 46 พรรค รอสตง.ตรวจสอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกต.แจ้ง “พรรคพลังพลเมือง” ชำระบัญชีเสร็จ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมาย เหลืออีก 46 พรรค รอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ

วันนี้ ( 1 พ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่าได้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าได้ดำเนินการชำระบัญชีให้แก่พรรคการเมืองที่สิ้นสภาพตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เสร็จสิ้นแล้วเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 พรรคการเมือง คือ พรรคพลังพลเมือง ที่มีนายปรีดา ลิ้มนนทกุล เป็นรักษาการหัวหน้าพรรค และชำระบัญชี เพราะกรรการบริหารพรรค ขอเลิกพรรคการเมือง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

สำหรับปัจจุบัน มีพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพหรือยุบ อยู่ในขั้นตอนที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดำเนินการชำระบัญชี จำนวนทั้งสิ้น 46 พรรคการเมือง


กำลังโหลดความคิดเห็น