xs
xsm
sm
md
lg

จี้มท.ดึง 84 ปลัดอบต.โดนคำสั่งคสช.59/59 ช่วย รชก.ศาลากลาง กลับอบต. เหตุคำสั่งยกเลิกแล้ว พ่วงแจง"โรงไฟฟ้าขยะชุมชน"หมื่นล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กมธ.ปกครอง สภาล่าง จี้ มท. หาแนวทางแก้ปัญหา ดึง 84 ปลัดอบต. ที่ถูกคำสั่ง คสช. 59/59 หรือ เมื่อ 8 ปีก่อน ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัด กลับมารับราชการพื้นที่เดิม หลังรัฐบาลชุุดก่อน ออกมติ ครม.ยกเลิกสั่งไปแล้ว พ่วงขอข้อมูล "โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ อปท. มูลค่ากว่าหมื่นล้าน" ยุค มท.1 คนก่อน แบบละเอียดยิบ ทั้งสถานที่ตั้ง ปริมาณการเผา ความพร้อมการผลิตกระแสไฟฟ้า

วันนี้ (1 พ.ย.2566) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การปกครอง สภาผู้แทนราษฎร มีข้อหารือต่อกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.)

ต่อกรณีรัฐบาลชุดที่แล้ว มีมติให้ยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ไม่มีความจำเป็น ตั้งแต่ปี 2562 โดย มีคำสั่ง คสช.ที่ 59/2559 เกี่ยวกับการย้าย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ปลัดฯอบต.) ไปประจำที่ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 84 คน

โดยปัจจุบันแม้ ครม.รัฐบาลชุดก่อน จะมีการยกเลิกคำสั่ง คสช.ดังกล่าวไปแล้ว กมธ. มีข้อหารือดังกล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ในการให้ข้าราชการท้องถิ่น กลับเข้ารับราชการ ที่ อบต. ดั้งเดิม

สำหรับ คำสั่ง คสช. ดังกล่าว ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 5 ตามบัญชีแนบท้าย ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัด ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นั้นตั้งอยู่ หรือสถานที่ราชการอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด

แต่ต้องมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม โดยไม่ต้องมีคำร้องขอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจมอบหมายให้ผู้นั้นปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

"โดยในกรณีนี้ มิให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินประจำตำแหน่งและสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว"

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 อันเนื่องจากการไปช่วยราชการตามคำสั่งนี้

ในคราวเดียวกัน กมธ.ยังขอทราบข้อมูล เกี่ยวกับ "สถานที่กำจัดขยะที่มีความพร้อมในการผลิตกระแสไฟฟ้า" ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของ อปท. ที่ รมว.มหาดไทยชุดที่แล้ว เห็นชอบ

ประกอบด้วย 1. ข้อมูลจำนวนสถานที่กำจัดขยะที่มีความพร้อมในการผลิตกระแสไฟฟ้า 2. ข้อมูลที่ตั้งสถานที่กำจัดขยะที่มีความพร้อมในการผลิตกระแสไฟฟ้า

3. ปริมาณการเผาขยะ (incineration capacity) ของแต่ละแห่ง และ 4. สถานะของการจัดตั้งสถานที่กำจัดขยะที่มีความพร้อมในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น อนุมัติแล้วกำลังดำเนินการ เป็นต้น

ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย ได้รับการสนับสนุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของ อปท. จากกระทรวงพลังงาน

ที่ต้องการเพิ่มเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนเพิ่มเติมตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (Power Development Plan : PDP 2015)

รวมถึงได้ดำเนินการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับพื้นที่กำจัดขยะของกลุ่มพื้นที่ (Clusters) ทั้ง 324 กลุ่ม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันเพื่อกำหนดในแผน PDP

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ยังได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กพพ.) อนุมัติจัดตั้ง "โรงไฟฟ้าขยะชุมชน" โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของ อปท. ไปแล้ว อย่างน้อยใน 20 จังหวัด มูลค่าลงทุนมากกว่า 13,101 ล้านบาท

ยังพบว่าโรงไฟฟ้าชุมชุมส่วนใหญ่ ติดประเด็นการคัดค้านจากภาคประชาชน.


กำลังโหลดความคิดเห็น