xs
xsm
sm
md
lg

‘เลขาฯสมาคมนักประดิษฐ์ฯ’ ประกาศความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนการจัดงานสัมมนาฯ เผยอัดแน่นทั้งนวัตกรรมและวิทยากร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(26 ต.ค.)ว่าที่ ร.ต.สรายุทธ์ บุญเลิศกุล เลขาธิการสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความพร้อมในการจัดงานสัมมนา “นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัยมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 5 มิติ ที่สังคมเมืองศิวิไลซ์อยากเห็น " ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น5โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะว่า ขณะนี้ สมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยสยาม โรงเรียนอัสสัมชัญ บริษัท อิไลด์ไฟร์บอล จำกัด บริษัท เอ็กซ์เปิร์ต เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท อาษา โปรดักชั่น จำกัด เป็นต้น ต่างเตรียมความพร้อมในขั้นสุดท้ายก่อนที่จะเปิดงานสัมมนาฯ ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมสัมมนาบนเวที ในหัวข้อ “นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัยมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 5 มิติ ที่สังคมเมืองศิวิไลซ์อยากเห็น " จะมีวิทยากรรับเชิญ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์ SME ไทย และเจ้าของธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งทางสมาพันธ์ฯ ได้วางพันธกิจในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ นวัตกรรม และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับทักษะและขีดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ประกอบการตลอดจนถึงภาคแรงงานทั้งระบบ รวมถึงการจัดหากองทุนของหน่วยงานต่างๆ หรือแหล่งทุนต้นทุนต่ำจากหน่วยงานธนาคารที่เชื่อถือได้ให้กับ SME พร้อมทั้งขยายช่องทางการตลาด เพื่อส่งออกสินค้าและบริการไปสู่ตลาดระดับโลก ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในทุกระดับ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม นักการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้านนวัตกรรมและรู้เท่าทันเทคโนโลยีในยุคดิสรัปชั่น โดยได้พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษามากมาย เช่น การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยเน้นทักษะการทำงานที่ทันสมัย ตรงใจผู้ประกอบการ รวมถึงออกแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น ที่เป็นลักษณะ Module เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักศึกษา โดยนักศึกษาแต่ละคนจะได้ศึกษาศาสตร์ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อาทิ การสร้างนวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการ และการไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นายสมพงษ์ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในหลายๆ สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง ยังมีวิทยากรคนอื่นๆ ที่ตอบรับที่จะมาเข้าร่วมในการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็น ‘บิ๊กเซอร์ไพร์ส’ เป็นอย่างมาก เพราะเป็นบุคคลที่มีบทบาทในด้านอื่นๆ จนใครๆ ต่างคิดว่า วิทยาการท่านนี้ จะมีความโดดเด่นเพียงแค่ด้านนั้น แต่กลับมีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมไม่เป็นสองรองใคร รวมทั้ง ยังมีผู้ที่ใกล้ชิดที่ทำงานที่ตรงตามหัวข้อสัมมนาฯ มาร่วมเป็นวิทยากรด้วย ดังนั้น ตนเห็นว่า ผู้ที่มาร่วมงานสัมมนาฯ ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ จะได้ทั้งความตื่นตาตื่นใจ ในนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะมาพลิกโฉมในการดำเนินชีวิตแล้ว ยังจะได้ความรู้ที่จะเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเป็นแนวทางที่จะพัฒนานวัตกรรม ในสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสามารถก้าวไปสู่ระดับโลกได้ในอนาคต

“ทางสมาคมนักประดิษฐ์ฯ ต้องขอขอบคุณทางวิทยากรที่เข้ามาร่วมเผยแพร่พร้อมกับแชร์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมของไทย โดยทางสมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่มีความหลากหลายทางด้านความรู้ และครอบคลุมคนทุกกลุ่มให้มาร่วมสัมมนา เพราะเชื่อว่า งานด้านนวัตกรรม ไม่ใช่เป็นงานของผู้ที่เชี่ยวชาญแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสนใจ และตระหนักถึงการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน อีกทั้ง ภายในงานสัมมนาฯ ก็ยังได้มีการจัดแสดงนวัตกรรมต่างๆ ทั้งที่มาจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ซึ่งได้จัดแสดงผลงานนวัตกรรมต่างๆ ที่มาจากการเรียนรู้จากหลักสูตรที่ล้ำหน้าไปถึงการตั้งสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ และเน้นความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษา มาจากบุคคลที่มีความสนใจ จนสามารถเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ได้อย่างมหาศาล เช่น ยาแอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์ แพลตฟอร์มอาษาเฟรมเวิร์ค (ARSA Framework) ซึ่งเป็นโปรแกรมพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่เกิดจากนักวิจัยไทย จนสามารถจดทะเบียนเป็นบริษัทได้ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รองรับการก้าวเข้าสู่ยุค 5G สามารถเชื่อมโยง ประมวลผล การแสดงผล การติดต่อสื่อสารผ่านระบบคลาวด์ (Cloud) ได้แบบครบวงจร และมาจากบริษัทที่มีความสนใจและใส่ใจในการนำนวัตกรรมมาช่วยเหลือให้การดำรงชีวิตและลดปัญหาความสูญเสียจากภัยต่างๆ เช่น บริษัท อิไลด์ไฟร์บอล จำกัด ที่ได้คิดนวัตกรรมการดับเพลิงที่ง่าย สะดวก และทุกคนสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมมาก่อน แต่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลิง เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งาน บริษัท เอ็กซ์เปิร์ต เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทพัฒนาและให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ ด้วยการผสมผสานความสามารถเชิงสร้างสรรค์และทักษะด้านเทคนิคในการออกแบบ พัฒนา และส่งมอบ ตั้งแต่ต้นจนจบ โซลูชันทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ โดยเฉพาะผลงาน Smart Easy OPD หรือระบบคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ โดยจะคัดกรองและซักประวัติอัตโนมัติลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในการคัดกรองและบันทึกค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองผู้ป่วย (OPD) ได้อย่างเหมาะสม สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องได้อย่างอัตโนมัติ เป็นต้น และยังมีเซอร์ไพร์สอีกมากมายที่รอให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ดังนั้น ผมจึงอยากให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจ เข้ามาร่วมงานสัมมนาฯ ของทางสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ แล้วจะรู้ว่า นวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด และเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ควรพลาด”ว่าที่ ร.ต.สรายุทธ์ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น