xs
xsm
sm
md
lg

"ประเสริฐ"เปิดสนามแข่ง “Thailand Cyber Top Talent 2023” เฟ้นหาสุดยอดนักรบไซเบอร์รุ่นใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมว.ดีอีเอส เปิดสนามแข่งขัน “Thailand Cyber Top Talent 2023” รอบสุดท้าย รับไทยขาดแคลนบุคลากรความมั่นคงไซเบอร์นับแสน เผย สกมช.จับมือ “หัวเว่ย” ปั้นบุคลากรปีละ 10,000 คน สกัดแฮกเกอร์ล้วงข้อมูลรัฐ-เอกชน-ดูดเงินชาวบ้าน

วันนี้( 30 ก.ย. )ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “Thailand Cyber Top Talent 2023 : Hacker Weekend” การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี พล.อ.ต.อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และนายเดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วม

นายประเสริฐ กล่าวว่า ปัจจุบันโลกดิจิทัลและโลกที่เชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆ ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นข่าวการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงมาก หากมีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ทั้งระบบน้ำ ระบบไฟ ธนาคาร สถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนเดือดร้อน อีกทั้งยังเจอปัญหาข้อมูลรั่วไหลการหลอกลวงทางออนไลน์จากปัญหาภัยคุกคามลักษณะต่างๆ ที่คนไทยต้องเจอ ทั้งนี้ การแข่งขันความมั่นคงทางไซเบอร์ ที่พบว่าในแต่ละปีมีจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้น นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีและเป็นอีกก้าวสำคัญในด้านการพัฒนาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศได้

“ ต้องยอมรับว่า ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านไซเบอร์นับแสนคน มีความเชื่อมโยงกับปัญหาการอาชญากรรมทางไซเบอร์ ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งที่ผ่านมา เราได้คุยกับผู้บริหารหัวเว่ยมานานแล้ว ถึงการสร้างบุคลากรทางไซเบอร์ให้ได้ปีละ 10,000 คน ซึ่ง 5 ปี ก็จะได้ 50,000 คน เมื่อบุคลากรเหล่านี้ถ้าออกไปสู่ตลาด จะสามารถลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และสร้างมูลค่าได้มาก นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนหัวเว่ยให้ร่วมลงทุนในการสร้างระบบคลาวด์ด้วย”

ด้าน พล.อ.ต.อมร กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านไซเบอร์ทั้งในระดับโลกและประเทศไทย ยังคงเป็นโจทย์สำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเฉพาะส่วนราชการไทยที่มีบุคลากรในกลุ่มดังกล่าวเพียง 0.5% เท่านั้น สกมช. จึงต้องเร่งเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศ ด้วยการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ทัดเทียมในระดับสากล ซึ่งที่ผ่านมา สกมช. จึงร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย “Thailand Cyber Top Talent” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานชั้นนำด้านไซเบอร์ของประเทศไทย อาทิ TB-CERT, SOSECURE, Secure-D Center, McAiden, IT Select Lab, KTB Redteam, Group-IB, X-10, AML, Secureinfo, Nexwave, logrythm, metro, akamai, GovernTrust, MFEC, Bangkok energy, Mayaseven, TECHPIXEL, goipnow ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และ ช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

ขณะที่ นายเดวิด หลี่ กล่าวว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นย่อมมาพร้อมกับภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับที่ประเมินค่าไม่ได้ ในฐานะบริษัทผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล หัวเว่ยยังคงยึดแนวทางในการปลูกฝังผู้มีความสามารถด้านดิจิทัล และมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา หัวเว่ย ได้ร่วมมือกับภาครัฐบาลและภาคเอกชนในประเทศไทยเดินหน้าผลักดันหลากหลายโครงการ และการแข่งขัน “Cyber Top Talent 2023, Hacker Weekend” นี้ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศไทย พร้อมส่งเสริมกลุ่มบุคคลที่มีทักษะที่สำคัญในการเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ๆ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในประเทศไทยให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ และวางรากฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การปกป้องข้อมูลร่วมกัน ตลอดจน เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ในการรับมือกับภัยคุกคามในอนาคต

สำหรับการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2023” รอบชิงชนะเลิศ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 30 ทีม เป็นการแข่งขัน CTF Jeopardy รูปแบบ Attack the virtual World โดยผู้เข้าแข่งขันต้องหาคำตอบจากเครื่องแม่ข่าย เครื่องผู้ใช้งาน และอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบจำลองด้วยการโจมตีจากภายนอก และต้องหาคำตอบจากร่องลอยในเครื่องแม่ข่ายที่ถูกโจมตี นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ เทคนิคของแฮกเกอร์ กลวิธีต่างๆ ในการจู่โจม สาธิตวิธีการของแอปฯ ดูดเงิน การขโมย Password Facebook และวิธีการป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายในโลกไซเบอร์ พร้อมชมนิทรรศการจากผู้ประกอบการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชั้นนำจาก 16 หน่วยงาน ที่จะทำให้คุณมีภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์มากยิ่งขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น