xs
xsm
sm
md
lg

“พวงเพ็ชร” ประชุม รมต.สารนิเทศอาเซียน หนุนปฏิญญาดานัง หวังสื่อช่วยพลเมืองรู้เท่าทันข่าวปลอม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมต.สำนักนายกฯ เผย ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน สนับสนุน “ปฏิญญาดานัง” หวังสื่อช่วยขับเคลื่อนพลเมืองอาเซียน มีภูมิรู้เท่าทันข่าวปลอม

วันนี้ (22 ก.ย.) ณ นครดานัง ประเทศเวียดนาม นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 16 ได้ส่งมอบตำแหน่งประธานให้กับเวียดนามประเทศเจ้าภาพ คือ นายเหงียน แทน ลัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศและการสื่อสารเวียดนาม

นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์ สร้างและกำหนดรูปแบบเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งมีทั้งโอกาสและความท้าทาย ประเทศไทยจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาประชาคมอาเซียนด้วยแนวคิด 3I (สามไอ) เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ได้แก่

1. Informative หรือ การให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์
2. Intelligent หรือ การพัฒนาคนให้มีความฉลาดเท่าทันในการใช้สื่อ
3. Inclusive หรือ การส่งเสริม ให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงทุกคนทุกกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อให้มากขึ้น

ที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนครั้งนี้ ได้สนับสนุนปฏิญญาดานังเรื่อง “สื่อ” จากข้อมูลสู่ความรู้สำหรับอาเซียน ที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนอง มีเป้าหมายให้สื่อมีบทบาทในการขับเคลื่อนให้พลเมืองอาเซียนมีภูมิรู้ มีความรู้เท่าทัน ทำให้ประชาชนรู้จัก “คิด วิเคราะห์และแยกแยะ” ว่า ข้อมูลนั้นจริงหรือเท็จ

ทั้งนี้ นายเหงียน แทน ลัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศและการสื่อสารเวียดนาม ประธานการประชุม ได้กล่าวชื่นชมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย ว่า เป็นรัฐมนตรีหญิงแกร่งหนึ่งเดียวในการประชุมครั้งนี้ และเชื่อว่า ประเทศสมาชิกจะร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการสร้างอาเซียนที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัว และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้มากที่สุด


กำลังโหลดความคิดเห็น