xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กป๊อก” แจงเกณฑ์จ่าย “เบี้ยคนแก่” ตามระเบียบใหม่ ให้ กก.ผู้สูงอายุแห่งชาติ กำหนด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มท.1 เผย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบใหม่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนด ชี้ เสนอข่าวว่ากระทบสิทธิของประชาชน เป็นการเข้าใจผิด

วันนี้ (14 ส.ค.) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในลักษณะที่ทำให้อาจเชื่อได้ว่า ทำให้กระทบกับสิทธิของประชาชน ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด ว่า ขอทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนผ่านไปยังสื่อมวลชน เพื่อช่วยกันสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชน ว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ให้กับผู้สูงอายุตามที่ระเบียบกำหนด ว่า “ต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ” นั้น ตามระเบียบฯ กำหนดว่า ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งมีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้กำหนด

พล.อ.อนุพงษ์ เปิดเผยอีกว่า กระทรวงมหาดไทยต้องออกระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ระเบียบได้ แต่จะจ่ายได้ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นคนกำหนด เมื่อกำหนดแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายได้ กระทรวงมหาดไทยต้องไปออกระเบียบให้ตรง ให้สอดคล้องกับที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนด ในขณะนี้ ต้องออกระเบียบให้จ่ายได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆ จากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนด
กำลังโหลดความคิดเห็น