xs
xsm
sm
md
lg

ไฟเขียว "อบต.ไม้ขาว" เก็บภาษีที่ดินสนามบินภูเก็ต ที่ซื้อจากผู้กระทบทางเสียงกว่าร้อยราย ชี้เป็นกิจการ ทอท. ไร้ข้อยกเว้น แม้ให้พนง.เข้าพักฟรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ไฟเขียว "อบต.ไม้ขาว" จัดเก็บภาษีที่ดิน "สนามบินภูเก็ต" หลัง บอร์ดวินิจฉัยภาษีที่ดินฯ ชี้ "ไม่เข้าข่าย" เป็นทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้น เหตุยังเป็นการใช้ทรัพย์สินในกิจการของ ทอท. ให้ที่ดินที่ ทอท. ไปรับซื้อจากผู้ได้รับผลกระทบทางด้านเสียง มากกว่า 100 ราย แล้วให้พนักงาน/ลูกจ้าง เข้าพักชั่วคราว โดยอ้างช่วยดูแลทรัพย์สินในระหว่างที่ ทอท. ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์

วันนี้ (14 ส.ค.2566) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงมหาดไทย (มท.) เวียนคำวินิจฉัยล่าสุด จากคณะกรรมการวินิฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กระทรวงการคลัง ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศ รวมถึง ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร (กทม.)

โดยมีคำวินิจฉัยที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกรณีที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (สนามบินจังหวัดภูเก็ต) ขอปรึกษาเพื่อ "ยกเว้น" การเรียกเก็บ หรือ จัดเก็บภาษีจากทรัพย์สิน

ภายหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว (อบต. ไม้ขาว) แจ้งการจัดเก็บ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสนามบินจังหวัดภูเก็ต ภายหลัง ทอท. ได้ขอคำปรึกษา และคำแนะนำ ไปตั้งแต่ เดือน ก.ย. 2565

โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ทอท.จัดซื้อจากผู้ได้รับผลกระทบทางด้านเสียงสนามบินภูเก็ต เป็นบ้านเรือนในพื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว และชาวบ้านหมู่ 6 บ้านแหลมทราย ตำบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต

ซึ่่ง มาตรา 8 (2) แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ประกอบกับข้อ 2 ของกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ

กำหนดให้ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่ยังมิได้ใช้ในกิจการของรัฐวิสาหกิจ และยังมิได้ใช้หาผลประโยชน์ เป็นทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ

แต่กรณีปรากฎข้อเท็จจริงว่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ ทอท. จัดให้พนักงานหรือลูกจ้างเข้าพักอาศัยชั่วคราว เพี่อช่วยดูแลทรัทย์สินของ ทอท.

"ในระหว่างที่ยังไม่ได้ใช้ทำประโยชน์ โดยมิได้เรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะการหารายได้จากการพักอาศัย ถือเป็นการใช้ทรัพย์สินในกิจการของ ทอท."

ดังนั้น ที่ดินเละสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจึง "ไม่เข้าข่าย" เป็นทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้น จากการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ตามมาตรา 8(2) แห่ง พ.ร.บ.ฉบับนี้ และข้อ 2 ของกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สิน ที่ได้รับยกเวันจากการจัดเก็บภาษีที่่่ดินฯ โดย ทอท. มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายฉบับนี้

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการระบุจาก คณะกรรมการวินิฉัยภาษี และ อบต.ไม้ขาว ว่าจะจัดเก็บภาษีดังกล้าวจำนวนเท่าใด

ทั้งนี้ เมื่อปี 2564 ทอท. ได้จัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาจากผู้ได้รับผลกระทบทางด้านเสียง ซึ่งได้ให้พนักงานและลูกจ้างของ ทอท. เข้าพักอาศัยเป็นการชั่วคราวในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

"อ้างว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างช่วยดูแลทรัพย์สินของ ทอท. ในระหว่างที่ ทอท. ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้เข้าพักอาศัย เป็นผู้รับผิดชอบค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา"

และ ทอท. ไม่ได้เรียกเก็บค่าตอบแทนในลักษณะการหารายได้จากการพักอาศัยหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากพนักงานและลูกจ้าง

ข้อมูลพบว่า ในปี 2564 มีผู้ได้รับผลกระทบทางเสียง ประสงค์ขายที่ผ่านขั้นตอนการเสนอซื้อที่ดินจาก ทอท. มารอการอนุมัติให้ซื้อที่ดิน จำนวน 3 ราย

มีจำนวน 17 ราย ผ่านการประเมินราคาและรับราคาที่ ทอท.เสนอซื้อพร้อมที่จะให้ ทอท.ดำเนินการซื้อ และมีอีก 30 รายรอการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษาเพื่อประเมินราคา

พบว่า ในปี 2565 ยังมีประชาชนจำนวนไม่ต่ำกว่า 100 ราย ที่ได้รับผลกระทบฯ แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งยังรอคำตอบและความชัดเจนเรื่องการให้ค่าชดเชยฯ จาก ทอท.


กำลังโหลดความคิดเห็น