xs
xsm
sm
md
lg

"รมต.อนุชา" ชวน ปชช.ร่วมรำลึกคำสอน สมเด็จพระสังฆราชฯ และร่วมกิจกรรมมหามงคล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (17 มิ.ย.) ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังหปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี มีบรรดาญาติมิตรผู้ร่วมโครงการเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง โดยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมโครงการได้ผ่านพิธีปลงผม รับประทานผ้าไตรและเข้ารับประทานพระโอวาทจากสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นการแสดงถึงความพร้อมในการเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทในวันนี้ โดยมีการจัดพิธีอุปสมบท 3 แห่ง ประกอบด้วย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดพระยายัง และวัดบุรณศิริมาตยาราม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้สึกปลาบปลื้มที่ได้เห็นความตั้งใจแน่วแน่ของพุทธศาสนิกชน ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เป็นเจ้าภาพหลัก มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 97 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ จากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน นักศึกษาและประชาชน กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2566 นอกจากนี้ เพื่อถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 รัฐบาลยังได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธี เพื่อร่วมรำลึกพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชฯ และร่วมปฏิบัติคุณงามความดีเพื่อชาติบ้านเมือง
กำลังโหลดความคิดเห็น