xs
xsm
sm
md
lg

“อ่างฯนฤบดินทรจินดา” แหล่งความอุดมสมบูรณ์ เที่ยวเชิงเกษตร และระบนิเวศครบครัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ชาวปราจีนปลาบปลื้มอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา สร้างเม็ดเงินเสริมรายได้อย่างคับคั่ง แหล่งผลิตปลาแปรรูป สร้างบรรยายกาศการท่องเที่ยวไม่ห่างใจกลางเมือง ยันอ่างเก็บน้ำฯ สร้างคุณูปการ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอย่างชัดเจน  

นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เปิดเผยว่าพื้นที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เดิมเป็นป่าที่สมบูรณ์ต่อมามีราษฎรเข้ามาแผ้วถางทำเป็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง เกิดอุทกภัยในฤดูฝนและซ้ำซากทุกปี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้อธิบดีกรมชลประทานในขณะนั้นพิจารณาวางโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยพระปรง และห้วยโสมงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปราจีนบุรี เพื่อให้ราษฎรมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ทั้งปี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมชลประทาน ได้สนอง พระราชดำริ เริ่มกระบวนการศึกษาสำรวจออกแบบตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา จนคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2552 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างโครงการ 

“การดำเนินงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ อาคารประกอบส่วนอื่น ๆ แล้วเสร็จกักเก็บน้ำได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นมา สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี และช่วยให้ราษฎรได้รับน้ำจืดเพื่อทำเกษตรกรรม รวมทั้งยังส่งน้ำไปผลิตเป็นน้ำประปาได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนรักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในจังหวัดปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกงได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้ราษฎรได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำประกอบอาชีพได้สูงสุดและยั่งยืน”นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี กล่าว  

นางจารุนันท์ ศรีพลเรือน ราษฎรหมู่ที่ 12 ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เปิดเผยว่า เดิมมีอาชีพทำไร่ทำนา เลี้ยงสัตว์ รายได้ไม่ดี หลังจากมีอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา หรือ อ่างเก็บน้ำห้วยสโมง มาทำอาชีพประมง โดยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างเขื่อนเนื่องจากอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน และได้อพยพไปอยู่อาศัยในพื้นที่แห่งใหม่ พร้อมได้รับการสนับสนุนให้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ทำประมงน้ำจืดจับปลาในอ่างเก็บน้ำขาย และ นำมา แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาหลายชนิด อาทิ  ปลาร้า ปลาส้ม โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา ได้มาจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูปปลาพร้อมมอบปัจจัยการผลิตเบื้องต้นให้

“ปลามีเยอะ ทั้งปลาธรรมชาติ และที่ทางประมง และ ชลประทานนำพันธุ์ปลามาปล่อย ส่วนใหญ่จะเป็นปลาขาว ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลากดคัง ปลาบึก  ปลาหมอเทศ โดยราคาปลากดคังราคาอยู่ที่ประมาณ 150 -160 บาทต่อกิโลกรัม ถ้าเป็นปลานิลสำเร็จรูปขายกิโลกรัมละ 70 บาท ปลาจับได้มากทุกวัน หากบางวันขายปลาสดไม่หมด ก็นำมาแปรรูปขาย เช่น ปลาร้าปลาช่อน ปลาร้าปลากระดี่ ขายถุงละ 120 บาท น้ำหนักประมาณ 6 ขีด ปลาร้าสับทรงเครื่อง ขายกระปุกละ 60 บาท  แหนมปลายี่สก ขายถุงละ 120 บาท โดยจะมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมอ่างซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านเพราะเก็บได้หลายวัน ส่วนหนึ่งก็ขายผ่านออนไลน์ โดยจะผลิตให้ตามออเดอร์ที่สั่งมา ตอนนี้รายได้ดีมาก” นางจารุนันท์ ศรีพลเรือน กล่าว

ด้านนายสุริยะ อุทระภาศ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3 บ้านวังอ้ายป่อง ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และเป็นประธานสหกรณ์ประมงอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง จำกัด  เผยว่า เมื่อมีโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เกิดขึ้นชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัด สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการทำเกษตรสามารถเลือกปลูกพืชได้หลากหลาย และมีอาชีพประมงน้ำจืดเกิดขึ้น รวมถึงอาชีพบริการต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมเกษตรเชิงท่องเที่ยว และเชิงนิเวศ ที่สามารถจัดได้ตลอดทั้งปี ซึ่งทำให้ชาวบ้านมีรายได้ตลอดทั้งปี

“สหกรณ์ประมงปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด 200 กว่าคน มีเรือที่ขึ้นบัญชีกับสหกรณ์ 202 ลำ จับปลาในแต่ละวันได้ไม่ต่ำกว่า 1,500 กิโลกรัม แต่ละคนจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,100 ถึง 1,500 บาท ส่วนประมงเชิงท่องเที่ยว หรือไต๋เรือก็จะมีรายได้มากกว่าเพราะนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ตอนนี้มากขึ้น เนื่องจากมีพันธุ์ปลาที่หลากหลายจึงทำให้นักท่องเที่ยวที่นิยมทำกิจกรรมตกปลามีมากขึ้น ส่วนด้านการเกษตรเดิมที่ทำแบบเชิงเดี่ยวก็เปลี่ยนมาเป็นปลูกไม้ผล ที่มีมูลค่าสูงขึ้น เช่น ทุเรียน เพราะมีน้ำเพียงพอสำหรับพืชที่ปลูก ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นายสุริยะกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น