xs
xsm
sm
md
lg

กกต.ยันพิจารณารับรอง ส.ส.ต้องยึดขั้นตอนตาม กม.กำหนด พร้อมเร่งประกาศทันทีหากไร้ทุจริต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปธ.กกต. ยันพิจารณารับรอง ส.ส. ต้องยึดขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด พร้อมเร่งประกาศทันที หากไร้ทุจริต ย้ำ ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

วันนี้ (21 พ.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 กำหนดให้ กกต. ต้องตรวจสอบเบื้องต้นก่อนและเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงจะประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง โดย พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 127 กำหนดให้ต้องรับฟังรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้ง และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งต่างๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง กรณีความปรากฏและข้อมูลเบาะแสต่างๆ ว่า มีกรณีใดที่มีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด และตามหลักปฏิบัติที่ผ่านมาการดำเนินการที่จะต้องปฏิบัติก่อนจะนำไปสู่การประกาศผลการเลือกตั้งประเภทต่างๆ ซึ่ง กกต. จะพยายามดำเนินการให้มีการประกาศผลการเลือกตั้งโดยเร็ว และตระหนักดีถึงกระแสสังคม แต่ กกต. มีหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบให้มั่นใจว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมด้วย จะพยายามดำเนินการให้การประกาศผลมีขึ้นโดยไม่ชักช้า


กำลังโหลดความคิดเห็น