xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจฯ เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลจากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา Ombudsman Awards ทั้งหน่วยงาน และ นศ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เลขาฯ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เผย เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลถ้วยและโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในงานประกาศผลรางวัล “Ombudsman Awards 2022” และ “Young Ombudsman Awards”

วันนี้ (15 พ.ค.) พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดโครงการประกวดชิงถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ Ombudsman Awards 2022 สำหรับหน่วยงานราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริการประชาชนด้วยความทันสมัย ลดและขจัดปัญหาที่เป็นภาระของประชาชน ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงการปรับปรุงแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับใช้กฎหมายที่ส่งผลต่อความไม่เป็นธรรมของประชาชน และโครงการประกวดชิงโล่พระราชทานรางวัลชนะเลิศ Young Ombudsman Awards เป็นรางวัลสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สามารถคิดค้นโครงงานเพื่อเสนอให้หน่วยงานรัฐได้แก้ไข กฎ ระเบียบ คำสั่ง ขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆ ที่ยังส่งผลต่อความไม่เป็นธรรมและเป็นภาระแก่ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพ และกระบวนการทำงานของหน่วยงานรัฐให้สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

โดยกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลถ้วยและโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในงานประกาศผลรางวัล “Ombudsman Awards 2022” และ “Young Ombudsman Awards” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ภายในงานยังมีนิทรรศการจากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ทัณฑสถานหญิงกลาง และกรมราชทัณฑ์ รวมถึงการสัมมนาสัมมนาวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2566 หัวข้อ “ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อการพัฒนาระบบงานยุติธรรมในระดับชาติ และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ประกอบด้วย หัวข้อ “บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่ออำนวยความเป็นธรรมในสังคม” โดย นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน หัวข้อ “ความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-Centered Justice)” โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน และการพัฒนากระบวนการยุติธรรม” โดย ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดีสำนักงานอัยการสูงสุด และหัวข้อ “ทิศทางและประเด็นการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา การสาธารณสุข และการพัฒนาในภาพรวมของประเทศไทย” โดย ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมกิจกรรมผ่าน Facebook Live ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น